ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/116

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

दृarावे छत्छका देट मगट । ܘܘܪ ਇਕ ਕੋਮ ਦਾ ਨਾਉਂ ਕਾਠੀਆ ਹੈ ਓਹ ਲੋਕ ਰਿਆਉ ਨਾਉ Duu uDuuDuDuS uuDu uDuDuD DuD DuD uDuu DDDD DDD अछे दूनी केभ धठल, ने सचिarा9 उादी टे बचे उर्षिची ਹੈ, ਉਨਾਂ ਵੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਨਾਉਂ ਅਹਿਮਦਖ ਖਰਲਸ , टेज देने बेभाँ अपम दिच हैउ पच्चीzभ, अडे fटल DkDD D uDuuDuD D DBD D DuDDuDuLS uuuD DDD DDuuDuuLu ਹਨ; ਮਤੇ ਇਸ ਬਚ ਵਿਚ ਇਨ ਵੇਨ ਕੋਮ ਦੇ ਲੋਕ ਲੋਖ ਨहैं इपीव रोलगे। अछे टेज देहें मनटग्ठ गTटी मै भलीभt बंड उधटे मठ, भिडे उरूनीउर्मिभ्र टी उधेचाही बछोटे मठ, भडे भाधली वेगाभ घीं भाभले टा पैमा €गळएबे, धन के हिछ लाधल बछोटे मठ 1 Farídábád. बड़ीटाघाट उाही देट बडे टिब बल्टीभीमसिड रै, में मैखਵਾਰੇ ਤੇ ਝੂਢ ਕੋਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹਿਰ ਤਾਂਪੇ ਦੀ ਜਾਗ, ਅਤੇ ਭੱਟੀ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿੰਉਕਿ ਮਹਿਰਮਖ ਭੱਟੀ ਦਾ DBuBuLBD BuBBDuDuu Du DuDDDS 0u uDu DDD BDuutt CBD u DuDuu DDD DDD DLLD DDDD S SDD दृचिarré पडा ले गिअर शुरू डेट लड़ें मिठे धमिअर रै uu DDD DDD D DDDD LDS LguuDuD DBDuu DDuS BBLBY विपछे विपछे डभउचरम घी चै। fटम भलध दिछ माGही ਨਹੀਂ ਹੁੰ, ਪਰ ਸਲਮ ਇਤਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। न्ने डtiध् artittge was 岑 अझेलरेंटें डछीचाघाट डीशठ, धृच्च टी इल क्टा बडा श्चात्रैमैं काम के नीच्छेने, द्वेचे बरेच, भडे राल पामे शिल है, अछे टिरी नागा भाट ची पै. अव