ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/131

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

r - - - - द्विभाचे उछठा टे ठगळ । । Aqu o Siko. fमभालबेट fटर पृष्ठारू शिंद्व उक्निभfटे इग्ठे टा uD tLCDDu ukuS DD uDuD DDuuDu DuDD YuD Dluuu DDD उाटे छाचे टा, ने भण्डाठघ टी लज्ञाटी fइछ भाष्ठिभा ਗਿਆ, ਬਦਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ उान्ने मालचाउल चटा घलाष्टिzभा रोटिभा रौँ । मपिउँ DDuuD D DuDuDu uDD DDu uD DuLLu BDLDLDD DDDD DDD ਸਮੇ ਦਾ ਬਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੀ ਸਕੀਲ ਬਾDDD uDDD uDuDuuDu DS uDuD DDD DBD DBDS Duu अटलें टेगन, विपछे टिम वें ची थट पै; अछे मिले देट दृarाले माटे डे मै बलभ लंची डाडी, निचली ची ਸਫੀਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੀਹ ਬੁਰਜ ਚਾਰ ਚੌਹੀ ਨੁੱਕਰੀ ਅਤੇ ਚਰ DDDD DDD DDS DDD D DDDD DDD Du Du uDD DDD ज्ठवण्ड नागांडे धष्ठावरे गोष्टी पै, अडे निभीठ uu u DD D DDDD DDBD DDDuB DDuD भनहीं घाट, मऊ ५८० पंन मै 2भमी निजी हिच्छ, मलडाठ भट गनष्ठधी टी.éलाट बेलें लजेउ लेख् लष्टी ਆਇਆ, ਤਾਂ ਓਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੈ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਦਿਤੇ । ਪਰ ਲੈ ਨਾ ਸੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿਚ S tBDB DDuuDuDCS OtuD uDuuD uuDu Y D DDD LGG DS कहें मिले घरूदग्वे, ईम दिछ अग्पला ताटिच इंडबे भज्ञ DTC gu uDu uOuDuD u DBD uDS uDuT DHDS uDuDuuDu DBDBDBDBDuD uDDD D tuD DDDD DuLL AS ਬਾਰਡਾਂ ਵਾਭ ਖੁਰਖੋਜ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਿਰੀ ਪੰਜ ਛੇ Ad شی