ਪੰਨਾ:A geographical description of the Panjab.pdf/141

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

ड्रक्षाचे उच्ळाडे झाठ। . RV ਆ ਅਤੇ ਆਂ ਮੋਟਾ ਇਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਰਾਜੇ ਰਜੀਤ डेह टा उाबठ, अडे बेज्ञभे दिखें मी। अछे कर्नम मण्ठि S S SuuD DBD DDD DDS u uDuuD uDDuD DDS uu DDD S S ਜਾਰ ਹੱਟ ਹੋਊ ਜੰਮੂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਕੋਹ ਹੈ पठ भनिरो चे fटघे धुत्र तै, क्षेने fमभाठ्बेट चें * DBDLDuuDuD DD tuu uDuuDDDu uBD DDDDuuu uDDu S ਤੇ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਤਨੇਕੁ ਕੋਹ ਜੰਮੂ ਤੇ ਹੇਠ DBDBDBDD uD uDDuDuDuTuD uDBD DBD DD D OuuD uu केझे पज्ग्ज्ञ हिछ fटब नागा सै, निज ॐ भण्टे9 टा uuDuu 0LDDuD uuuLS LLuDu gLDBD DuD DTSY DDD YS LuDD DuD DuuDuuDu DS DDDD DDuuDuuDu DDuD uDBDD D S HuuDuD Du DDB BD DDDDD DBBDSD DuuDDS चाट छे वात्र बज रेठ पै, अडे निचें मन्टिल डी घाउ मद्ध SS uu uDS DDD DDD uuTDD DuDBD DBDD uDuDuD D uuD ਇਸ ਖੱਡ ਵਿਚ ਸਦਾ ਝਹੁ ਬਹੁ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ DD DDu u DD uuDD DDSDD DDD uDu uuD DDD uu DDD DuuD utuu DuDDDDD D DDD uDDu ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਿਲੇ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ममलभाऊ उानपूडाँटे वज़्ड भेले जल निज्ग्झ छीउदाय, निचे चाउ ज्नाउ भ्थठ, अठ चाठ में जेंट पै; अड़े भवाम, S YDDD DDLDDDuDS 0uuDuD DDuDuLuSOLuD DuuDuu uDuD DD DBHD । जेछे उानपुउ टे जल। अडे टिव मलग्लिीअ गेछे छानपृष्ठ ज्ठ, नै fटम द्वभाचे हिच्या धैठणी डेमैत्रज्ञे fभंड fमटंड्रज्ञ टेर्धले डौद्ध, अडे लॉरेंट टे घमारें लग,वम है राम ।