ਪੰਨਾ:Alochana Magazine January, February, March 1967.pdf/72

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

() ਮੱਧਮ ਪੁਰਸ਼ = ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਸਾਂ , ਤੂੰ, ਤਉਂ ਤੁਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਤੈਨੂੰ (ਠੋ : ਗੀ) ਤੁਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਤੁਸਾਂਨੂੰ, ਤੁਸਾਂ ਗੀ) ਤੁਗੀ, ਈ, ਤੁਕੀ | ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਗੀ, ਈ (ਪੁਠੇ : ਤੁਸਾਂ ਕੀ) ਕਰਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੈਥੋਂ (ਤੇਤੇ) ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਥੋਂ, ਤੁਸਾਂ ਤੇਰੇ, ਥਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਜਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੁਆਹੜੇ ਥਵਾਂ, ਸਵਾਂ, ਕੋਲਾ, ਕੋਲੋਂ . ਕੋਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ਼ੇ ਬੁਆੜੇ ਕੋਲੈ . ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ ਤੈਨੂੰ (ਪਠੋ : ਤੁਗੀ) ਤੁਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, (ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸਾਂ ਗੀ) ਤੁਗੀ, ਈ, ਤੁਕੀ, ਤੇਰੇ ਗਿਣੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਈ, ਲਈ, ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, (ਪੁਠੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ) ਤੇਰੇ ਆਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਤੁਸਾੜੇ ਗਿਤੈ ਅਪਾਦਾਨ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਥਾਂ, (ਤੇਤੇ), ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ , ਤੁਹਾਥੋਂ (ਤੁਹਾਤ) ਤੇਰੇ ਬਵਾ, ਤੇਰੇ ਸਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਬੁਆਹੜੇ ਥਵਾਂ, ਬੁਆਹ ਸਵਾਂ, ਤੁਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ਼ ਸੁਆਹੜੇ ਸਵਾ, ਕੋਲੰ, ਕੋਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਡੇ, ਤੇਰਾ, ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦੀ, ਹੁੰਦੇ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੁਸਾਂ, ਦੇ, ਦੀ, ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦੀ, ਹੁੰਦੇ ਤੁਹੜਾ, ਤੁਸਾਟੜੀ,ਸਾਹੜੀਆਂ ਦਾ, ਦੀਆਂ । ਸੁਆਹੜਾ, ੜ ੜੀਆਂ) ਅਧਿਕਰਣ ਤੇਰੇ ਵਿਚ (ਬਿਰ) ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ (ਬਿਚ) ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ 'ਚ, ਉੱਪਰ, ਪਰ ਤੁਸ਼ਹਾੜੇ (ਬੁਆਹੜੇ) ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵਿਚ, ਉਪਰ, ਪੂਰ ਪੁਰ ਸੰਬੋਧਨ ਓਏ ਓ, ਓਏ (ਅੰਏ) ਪੁਰ Jਰ ਓਏ ਓਏ