ਪੰਨਾ:Alochana Magazine January, February, March 1967.pdf/79

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

(੧. ਦੌੜੀਆਂ । ਇ: ਲਿੰਗ ਤੋਂ ੨. ਦੌੜੀ ਏ (ਐ) ੩. ਦੋੜੀਏ (ਐ) ੧. ( ਦੌੜੀਆਂ, ਦੋੜੀਆਂ ਅਤੇ ੨. ਦੋੜੀਆਂ ਓ (). ੩. ਦੋੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਣ ਭੂਤ ਕਾਲ : ਧਾਤੂ : ਖਾ; ਦੌੜ ਭੁਤ ਕਾਰਦੰਤਕ ਨਾਲ ‘ਹਾ’ (ਸਾ; ਸੀ); ਥੀ; ਥੇ; ਥਾ (ਕੁਦਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ) ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ! 'ਹ' ਦੀ ਧੁਨੀ ਵਿਚ ਮਾੜੀ fਗੇ ਤਾਂ ਅਤੇ ‘ਖ’ ਦੀ ਰਲਵੀਂ ਸੁਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ : (੧. ਮੇਂ ਖਾਧਾ ਹਾ ੧. ( ਅਸੀਂ ਖਾਧਾ ਹਾ ਅਉਂ ਦੋੜਿਆ ਹਾਂ | ਅਸ ਦੌੜੇ ਹੋ ੨. ਤੂੰ ਖਾਧਾ ਹਾਂ। ੨. ਤੁਸੇ ਖਾਧਾ ਹਾ ਪੁਲਿੰਗ ਤੇ ਤੂੰ ਦੌੜਿਆ ਹਾਂ 1 ਤੁਸ ਦੈੜੇ ਹੈ | ੩. ਉਸ ਖਧਾ ਹਾ ੩, ਉਨੇ ਖਾਧਾ ਹਾ | ਉਹ (ਓ) ਦੌੜਿਆ ਹਾ . ਉਹ ਦੌੜੇ ਹੋ ( ਤਿੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਖਾਧੀ ਹੀ | ਤਿੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ ( ਖਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜੀ ਹੀ ਦੌੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇ: ਲਿੰਗ । ਅਪੂਰਣ ਭੂਤ-ਕਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਕਰਦੰਤਕ 'ਦੌੜ ਕਰਦਾ' ਜਾਂ 'ਦੜਾਰਦਾ' ਨਾਲ 'ਹਾ', 'ਹੀ', 'ਤੀਆਂ' ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਰੂਪ ਬਣਦੇ ਹਨ । ( ਦੌੜਾਰਦਾ ਹਾਂ ( ਦੌੜਾਰਦੇ ਹੋ ਪਗ 3 ਤਿੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ (ਦੋੜੋ ਕਰਦਾ ਹਾ) ਤਿੰਨੇ ਪਰਸ਼ ਤੇ (ਤੇ ਕਰਨ J (ਦੌੜਾਦਾ ਹੈ) । ਦੌੜਦੇ ਹੋ) ( ਦੌੜਾਰਦੀ ਹੀ ਦੌੜਾਰਦੀਆਂ । 3 ਦੌੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਮਾਂ) ਇ. ਲਿੰਗ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸ਼ਤੇ ਦੌੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ) । ਤਾ ਦੀ ਹੀ 'ਪੁਲ ਦੌੜ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ । ਸ਼ਰਤੀ ਭੂਤ ਕਾਲ : ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਦੰਤਕ ਵਾਂ ਧਾਤੂ ਦੇ ਅੰਤ ਉੱਤੇ ‘ਦਾ, ਦੇ, ਦੀ, ਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤੀ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣਾਇਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ : ਪੁਲਿੰਗ : ਤਿੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ --ਜੇ ਦੌੜਦਾ-ਜੇ ਦੌੜਦੀਆਂ । ਇਲਿਗ : ਤਿੰਨੇ ਪ੍ਰਸ਼-ਜੇ ਦੌੜਦੀ - ਜੇ ਦੌੜਦੀਆਂ । ੭੩