ਪੰਨਾ:Alochana Magazine May 1958.pdf/39

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


fਪਤਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚਿਠੀ ਸਰਬਤ । ਯੋਹਨ ਦੀ ਪਹਲੀ ਚਿਠੀ ਸਰਬਤ . ਯੋਹਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਚਿਠੀ । ਯੋਹਨ ਦੀ ਤੀਜ ਚਿਠੀ । ਯਹੋਦੇ ਦੀ ਚਿਠੀ ਸਰਬਤ ॥ ਲੋਕਾਂ/ਦਾ ਵਿਸਸ ਅਤੇ ਭਰਵਾਸਾ ਅਤੇ ਸਫੁ ਕਰਮ ਨਿਹਚੇ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਇਕ ਇਕ ਜਣੇ ਨੂ ਕਰਣੇ ਲਾਇਕ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇਕੀ ਚਿਠੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਮੰਗਲ ਸਮਾਚਾਰ ਆਖਣੇ ਵਾਲੇ ਯੋਨ/ਦੇ ਪਾਸ ਜੋ ਆਖਿਆ ਗਇਆ ਹੈਗਾਲੀ , ਖੈਸਟ/ਦੀ ਜੋ ' ਆਗਯਾ ਆਸਿਆਂ/ਦੀਆਂ ਸਤ ਮੰਡਲੀਆਂ ਈ ਸੋ ਏਹ ਕਸੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਹਲੇ ਭਾਗ/ਵਚ । ਇਸ ਤਰਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੀਕਰ ਮੰਡਲੀ/ਬਿਖੋ ਜੋ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਕਾਸੀ ਦੇ ਅੰਤ ਭਾਗ ਵਿਚ ਹੈਗਾ । ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਨਿਮਨ-ਲਿਖਤ ਹੈ : ਮੰਗਲਸਮਾਚਾਰ ਮਾਡਿਊਬਣਾਇਆ ̈ ੧ ਮਹਲਾ ਪਰਬ ੧. ਆਬਰਾਹਕੀ ਉਲਾਦ ਦਾਉਦ/ਕੀ ਉਲਾਦ ਯਸੂ ਪ੍ਰੀਸਟ ਦਿਯਾ ਪੂਲਬ ਪੁਰ ਸਕੀ ਪੋਥੀ ਏਹ । ੨. ਆਬਰਹਾਮ/ਨੇ ਸਿਸਕਨੁ ਜਨਮਾਯਾ ਅਤੇ ਯਖ਼ਾਕ) ਨੇ ੩. ਯ ਆਕੂਬਨੂ ਜਨਮਾਯਾ ਅਤੇ ਯਕੂਬ ਨੇ ਯੋਹਾਨੂ ਅਤੇ ਤਿਸ ਦਿਯਾ ਭਗਵਾਨੁ ਜਨਮਾਯਾ , ਅਤੇ ਯਹੋਦਾ ਨੇ ਫਰਸ਼ ਨੂੰ ੪. ਅਤੇ ਜਰਖ਼ ਨੂੰ ਤਰਾ/ਨੇ ਗਰਭ/ ਤੇ ਜਨਮਾਯਾ । ਅਤੇ ਗਮ ਨੇ ਆਮਨਦਬ) ਨੂੰ ਜਨਮਾਯਾ ਅਤ ਆfਨਦਨ ਨਾਖ਼ ਸੋਨਨੁ ਜਨਮਾਯਾ ਅਤੇ ਨਖ਼ ਸੋ ਨੇ ਸਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ੫. ਜਨਮਯਾ। ਅਰ ਸਾਲਮਾਨ ਬ ਆਜਨ ਰਾਖ ਕੇ ਗਰੇਡ 3 ਜਨਮਾਜਾ.. ... ... ੬ ਜਨਮਾਯਾ ਅਤੇ ਯੋਰਮ/ਨੇ ਆਜੀਹਾਨ ਜਨਮਾਯਾ | ਘਰੁ ਆ ਇਸ ਦੇ ੧੦੦ਵੇਂ ਪੰਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਇਉਂ ਚਲਦਾ ਹੈ : · ਅਧਾਈ ਪਰਬ ਮਾਤਿਉਬਣਾਇਆ .....ਰੂਪੀਏ ਲੈ ਕੇ ਹੁਕਮ ਮਾਫਕ ਕੀਤਾ । ਅਤੇ ਏਹ ਗਲ ਹੋ 32