ਪੰਨਾ:Book of Genesis in Punjabi.pdf/7

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਓ ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓ
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਮੂਸਾ ਦੀ ਆਦ ਪੋਥੀ

ਜੋ ਉਤਪੱਤ ਦੀ ਕਹਾਉਂਦੀ ਹੈ।

[੧ ਪਰਬ] ਪਿਰਥਮੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੇ ਅਕਾਸ ਅਰ ਧਰਤੀ

੨ ਉਤਪੱਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਬੇਡੌਲ ਅਰ ਸੁੱਨਮਸਾਣ ਸੀ, ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਣ ਉੱਤੇ ਅਨੇਰ ਸਾ,ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਲ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹਲਦਾ ਸੀ॥

੩ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇ; ਅਰ

੪ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੈ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ, ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੈ ਚਾਨਣ ਤਾਈਂ ਅਨੇਰ

੫ ਥੀਂ ਅੱਡ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਅਨੇਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਸੰਝ ਅਰ ਸਵੇਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਇਆ॥

੬ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ

੭ ਅਧਰ ਹੋਵੇ; ਸੋ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅੱਡ ਕਰੇ। ਤਦ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੈ ਅਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਅਤੇ ਅਧਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਰ ਤੇ ਉਪੱਰਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਥੀਂ ਅੱਡ ਕੀ-

੮ ਤਾ। ਅਤੇ ਡਿਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸੁਰ ਨੈ