ਪੰਨਾ:Nikah Di Rasam Aada Karan Da Tarika (Punjabi Boli Vich).pdf/8

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਹ ਸਫ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੈ
( ੮ )

੪-ਦੇਖੋ ਓਹ ਮਨੁਖ ਜਹੇੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਥੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ॥

੫-ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੈਨੂੰ ਸੇਹੂਨ ਵਿਚੋਂ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂ ਯਰੂਸ਼ਲੇਮ ਦੀ ਭਲਯਾਈ ਵੇਖੇਂਗਾ॥

੬-ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਨੇਦੋਹਤ੍ਰੇਪੋਤ੍ਰੇਵੇਖੇਂਗਾ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ

ਤਾਰੀਫ਼ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੂਹ ਉਲਕੱਦਸ ਦੀ ਹੋਵੇ:---

ਜਹੀ ਮੁਡੋਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ॥ ਆਮੀਨ ॥

ਯਾ ਮਜ਼ਮੂਰ ੬੭

੧-ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਮੇਹਰ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਪਨਾ ਚੇਹਰਾ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਝਲਕਾਵੇ॥

੨-ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਰਾਹ ਧਰਤੀ ਉਤੇ- ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਨਜਾਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਕੌਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣੀ ਜਾਵੇ॥

੩-ਖੁਦਾਯਾ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਕਰਨਸਾਰੇ ਲੋਕਤੇਰੀ ਹਮਦਕਰਨ

੪-ਉਮਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾਵਨ ਕਿਓਂ ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਸਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਯਾਓਂ ਕਰੇਂਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਉਮਤਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਹੋਵੇਂਗਾ॥

੫ ਖੁਦਾਯਾ ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਹਮਦ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੇ ਰੀਹਮਦ ਕਰਨ

੬-ਧਰਤੀ ਨੇ ਅਪਨੀ ਪੈਦਾਵਰ। ਖ਼ੁਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਅਪਨਾ ਖ਼ੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ੇਗਾ॥

੭-ਖ਼ੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਤੇ ਦੁਨਿਆਂ ਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਕੂਟਾਂ ਉਸਥੋਂ ਡਰਨ ਗੀਆਂ॥

ਤਾਰੀਫ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਤੇ ਰੂਹ ਉਲਕਦਸਦੀ ਹੋਵੇ:---

ਜਹੀ ਮੁਢੋਂ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਰਹੇਗੀ।। ਆਮੀਨ।।

ਜਦ ਮਜਮੂਰ ਹੋਚੁਕੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮੇਜ ਕੋਲ ਗੋਡੇ ਨਿਕਾਵਨ ਤੇ ਖ਼ਾਦਮੁਦਦੀਨ ਓਹਨਾਂ ਵਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਏਹ ਕਹੇ:-

ਖ਼ਾਦਮ-ਖ਼ੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ॥