ਮੌਡਿਊਲ:Author/nationalities

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at ਮੌਡਿਊਲ:Author/nationalities/doc

return {	
	['Q223050'] = false, --apatride
	['Q530670'] = false, --Royaume de Bourgogne
	['Q583038'] = false, --royaume ostrogoth
	['Q5684'] = false, --Babylone
	['Q955882'] = false, --Kapilavastu (Bouddha)
	['Q797422'] = 'Authors africains', --Haute-Volta
	['Q965'] = 'Authors africains', --Burkina-Faso

	['Q889'] = 'Authors afghans',
	['Q123559'] = 'Authors d’Al-Andalus',
	['Q262'] = 'Authors algériens',
	['Q183'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ',
	['Q1794'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ', --Francfort-sur-le-Main
	['Q155570'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ', --Grand duché de Saxe
	['Q43287'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ', --empire allemand
	['Q41304'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ', --république de Weimar
	['Q7318'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ', -- 3e reich
	['Q27306'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ', --Royaume de Prusse
	['Q38872'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ', --Prusse
	['Q12548'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ', --Saint-Empire romain germanique
	['Q151624'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ',--Confédération germanique
	['Q696651'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ', --Duché de Saxe-Eisenach 
	['Q159631'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ', --Royaume de Wurtemberg
	['Q155570'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ', --Grand-duché de Saxe-Weimar-Eisenach 
	['Q154741'] = 'ਜਰਮਨ ਲੇਖਕ',	--Confédération du Rhin
	['Q30'] = 'ਅਮਰੀਕੀ ਲੇਖਕ',
	['Q179876'] = 'ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ', --Royaume d'Angleterre
	['Q107299'] = 'ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ', --Northumbrie
	['Q399'] = 'Authors arméniens',
	['Q414'] = 'Authors argentins', 
	['Q40'] = 'Authors autrichiens',
	['Q28513'] = 'Authors autrichiens', --Autriche-Hongrie
	['Q268970'] = 'Authors autrichiens', --république d'Autriche allemande
	['Q518101'] = 'Authors autrichiens', --première république d'Autriche
	['Q131964'] = 'Authors autrichiens', --Empire d'Autriche
	['Q31'] = 'Authors belges',
	['Q6581823'] = 'Authors belges', --pays bas méridionaux
	['Q902'] = false, --Bangladesh
	['Q155'] = 'Authors brésiliens',
	['Q145'] = 'Authors britanniques',
	['Q161885'] = 'Authors britanniques', --Royaume de Grande-Bretagne
	['Q174193'] = 'Authors britanniques', --RU GB+Irlande
	['Q219'] = 'Authors bulgares',
	['Q12544'] = 'Authors byzantins',
	['Q16'] = 'ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੇਖਕ',
	['Q298'] = 'Authors chiliens',
	['Q148'] = 'Authors chinois', --République populaire de Chine
	['Q29520'] = 'Authors chinois', --Chine
	['Q13426199'] = 'Authors chinois',	--République de Chine
	['Q229'] = 'Authors chypriotes',
	['Q739'] = 'Authors colombiens',
	['Q241'] = 'Authors cubains',
	['Q35'] = 'Authors danois',
	['Q756617'] = 'Authors danois',
	['Q79'] = 'Authors égyptiens',
	['Q29'] = 'Authors espagnols',
	['Q179293'] = 'Authors espagnols', --royaume de Castille
	['Q175276'] = 'Authors espagnols', --royaume de Léon
	['Q7910685'] = 'Authors espagnols', --Valenciana
	['Q191'] = 'Authors estoniens',	
	['Q33'] = 'Authors finlandais',
	['Q142'] = 'ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ',
	['Q70972'] = 'ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ', --Royaume de France
	['Q155019'] = 'ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ', --duché de Lorraine
	['Q69323'] = 'ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ', --Monarchie constitutionnelle française
	['Q58296'] = 'ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ', --Première République
	['Q71084'] = 'ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ', --Premier empire
	['Q207162'] = 'ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ', --Restauration
	['Q58202'] = 'ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ', --Monarchie de Juillet
	['Q70802'] = 'ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ', --Troisième république
	['Q104285'] = 'ਫ਼ਰਾਂਸੀਸੀ ਲੇਖਕ', --Occitanie
	['Q41'] = 'Authors grecs',
	['Q3607380'] = 'Authors grecs', --Akragas - cité antique
	['Q744631'] = 'Authors grecs', --Assos - cité antique
	['Q844930'] = 'Authors grecs', --Athènes
	['Q2497438'] = 'Authors grecs', --Grèce romaine
	['Q833665'] = 'Authors grecs', --confédération béotienne
	['Q790'] = 'Authors haïtiens', 
	['Q28'] = 'Authors hongrois',
	['Q668'] = 'ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ', --Inde
	['Q129286'] = 'ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ', --raj britannique
	['Q252'] = 'Authors indonésiens',
	['Q27'] = 'Authors irlandais', --république d'Irlande
	['Q215530'] = 'Authors irlandais', --royaume d'Irlande
	['Q189'] = 'Authors islandais',
	['Q38'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ',
	['Q148540'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ', --république florentine
	['Q172579'] ='ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ', --royaume d'Italie
	['Q165154'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ', --royaume de Sardaigne
	['Q165040'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ', --duché de Parme
	['Q4948'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ', --république de Venise
	['Q165154'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ', --royaume de Sardaigne
	['Q2577303'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ', --royaume de Piémont-Sardaigne
	['Q2252973'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ',	--Duché de Florence 
	['Q154849'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ',	--Grand-duché de Toscane"@fr
	['Q153660'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ', 	--République sociale italienne"@fr
	['Q174306'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ', --république de Gênes
	['Q173065'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ', --Royaume de Naples
	['Q188586'] = 'ਇਤਾਲਵੀ ਲੇਖਕ', --Royaume de Sicile
	['Q17'] = 'Authors japonais',
	['Q822'] = 'Authors libanais',
	['Q37'] = 'Authors lithuaniens',
	['Q32'] = 'Authors luxembourgeois',
	['Q1019'] = 'Authors malgaches',
	['Q1028'] = 'Authors marocains',
	['Q1027'] = 'Authors mauriciens',
	['Q96'] = 'Authors mexicains',
	['Q3324486'] = 'Authors monténégrins', --principauté ecclésiastique de Monténégro
	['Q55'] = 'Authors néerlandais',
	['Q29999'] = 'Authors néerlandais',
	['Q622783'] = 'Authors néerlandais', -- Pays-Bas espagnols 
	['Q170072'] = 'Authors néerlandais', --provinces unies
	['Q664'] = 'Authors néo-zélandais',	--Nouvelle-Zélande
	['Q811'] = 'Authors nicaraguayens',
	['Q20'] = 'Authors norvégiens',
	['Q794'] = 'Authors persans', --Iran (non différencié de Perse)
	['Q877670'] = 'Authors persans', --Muzaffarides
	['Q3708094'] = 'Authors persans', --sultanat seldjoukide
	['Q419'] = 'Authors péruviens',
	['Q928'] = 'Authors philippins',
	['Q36'] = 'Authors polonais',
	['Q8890160'] = 'Authors polonais',	--Royaume de Pologne
	['Q49683'] = 'Authors polonais', --grand-duché de Lithuanie
	['Q45'] = 'Authors portugais',
	['Q45670'] = 'Authors portugais', --Royaume de Portugal
	['Q1747689'] = 'Authors romains',
	['Q1003997'] = 'Authors romains', --judée romaine
	['Q42834'] = 'Authors romains', --empire romain d'occident
	['Q218'] = 'Authors roumains',
	['Q203493'] = 'Authors roumains', --royaume de Roumanie
	['Q159'] = 'Authors russes',
	['Q34266']= 'Authors russes', --Empire russe
	['Q139319'] = 'Authors russes', --république Russe
	['Q2184'] = 'Authors russes', --République socialiste fédérative soviétique de Russie
	['Q2305208'] = 'Authors russes', --Russie soviétique
	['Q215'] = 'Authors slovènes',
	['Q15180']= 'Authors soviétiques', --URSS
	['Q34'] = 'Authors suédois',
	['Q39'] = 'Authors suisses',
	['Q435583'] = 'Authors suisses', --ancienne confédération suisse
	['Q23366230'] = 'Authors de la République de Genève', --république de Genève
	['Q858'] = 'Authors syriens',
	['Q213'] = 'Authors tchèques', --République tchèque
	['Q33946'] = 'Authors tchèques', -- Tchécoslovaquie
	['Q42585'] = 'Authors tchèques', --royaume de Bohème
	['Q17252'] = 'Authors tibétains',
	['Q948'] = 'Authors tunisiens',
	['Q43'] = 'Authors turcs',
	['Q212'] = 'Authors ukrainiens', --Ukraine
	['Q1508143'] = 'Authors ukrainiens', --Hetmanat
	['Q77'] = 'Authors uruguayens',
}