ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਸ/ਤਤਕਰਾ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਤਤਕਰਾ

1. ਰੇਲੂ ਰਾਮ ਦੀ ਬਸ/7 2. ਹਰਿਆਲੀ/8 3. ਕੀੜੀ ਤੇ ਚਿੜੀ/9 4. ਲੂੰਬੜੀਏ/10 5. ਦਾਦੀ/11 6. ਕੁੱਕਤੂੰ-ਤੂੰ/12 7. ਤੋਤੇ ਤੇ ਡੱਡੂ/13 8. ਬਾਬਾ ਜੀ/14 9. ਘੁੰਗੀਏ !/15 10. ਚੌਂਕੀ ਨਾ/16 11. ਬਿੱਲੀਏ!/17 12. ਚਿੜੀਏ/18 13. ਹਾਥੀ/19 14. ਮੱਛੀ/20 15. ਉੱਲੂ/21 16. ਘੁੱਗੀ/22 17. ਭਾਲੂ/23 18. ਬੱਤਖ/24 19. ਤਿਤਲੀਓ!/25 20. ਗੁਬਾਰਾ/26 21. ਕਬੂਤਰ/27 22. ਖ਼ਰਗੋਸ਼/28 23. ਚਮਚਾ/29 24. ਨਲਕਾ/30 25, ਅੰਗੂਰ/ 31 26. ਕਾਂ/32 27 . ਮੇਲੂ-ਗੇਲੂ/33 28. ਛੁੱਟੀ/34 29, ਅੱਖਰ/35 30. ਓ. ਕੇ. ਟਾਟਾ/36 31. ਸਵਾਲ/37 32. ਸਵੇਰੇ/38 33. ਆਦਤ/39 34. ਦੋਸਤ/40 35. ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ/41 36. ਛੁੱਟੀਆਂ/42 37 , ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ/43 38. ਬਾਬਾ/44 39. ਬਿੱਲੀ/45 40. ਫਾਸਟ-ਫੂਡ/46 ਰੇਲੁ ਰਾਮ ਦੀ ਬੱਸ - 6