ਟੈਗ

Jump to navigation Jump to search

This page lists the tags that the software may mark an edit with, and their meaning.

ਟੈਗ ਦਾ ਨਾਮAppearance on change listsਅਰਥ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਓਰਾਸਰੋਤਸਰਗਰਮ?ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ
wikieditor(hidden)Edit made using WikiEditor (2010 wikitext editor)Defined by the softwareਹਾਂ13,805 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
proofreadpage-quality3ProofreadEdits that changed page quality to "Proofread"Defined by the softwareਹਾਂ5,087 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
mw-new-redirectNew redirectEdits that create a new redirect or change a page to a redirectDefined by the softwareਹਾਂ3,217 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
proofreadpage-quality4ValidatedEdits that changed page quality to "Validated"Defined by the softwareਹਾਂ2,998 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
massmessage-deliveryMassMessage deliveryMessage delivery using Extension:MassMessageDefined by the softwareਹਾਂ1,702 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
proofreadpage-quality1Not proofreadEdits that changed page quality to "Not proofread"Defined by the softwareਹਾਂ1,056 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
mobile web editਮੋਬਾਈਲੀ ਵੈੱਬ ਸੋਧEdit made from mobile web siteDefined by the softwareਹਾਂ853 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
mobile editਮੋਬਾਈਲੀ ਸੋਧਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ (ਵੈੱਬ ਜਾਂ ਐੱਪ)Defined by the softwareਹਾਂ853 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
discussiontools-added-comment(hidden)A talk page comment was added in this editDefined by the softwareਹਾਂ382 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
mw-revertedRevertedEdits that were later reverted by a different editDefined by the softwareਹਾਂ316 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
mw-manual-revertManual revertEdits that manually restore the page to an exact previous stateDefined by the softwareਹਾਂ237 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
visualeditor-wikitext2017 source editEdit made using the 2017 wikitext editorDefined by the softwareਹਾਂ228 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
mw-blankBlankingEdits that blank a pageDefined by the softwareਹਾਂ218 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
advanced mobile editAdvanced mobile editEdit made by user with Advanced modeDefined by the softwareਹਾਂ173 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
proofreadpage-quality0Without textEdits that changed page quality to "Without text"Defined by the softwareਹਾਂ125 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
mw-undoUndoEdits that undo previous edits using the undo linkDefined by the softwareਹਾਂ70 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
mw-replaceReplacedEdits that remove more than 90% of the content of a pageDefined by the softwareਹਾਂ56 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
visualeditorਵਿਜ਼ੁਅਲ ਐਡਿਟভিজ্যুয়াল এডিটর দ্বারা সম্পাদিতDefined by the softwareਹਾਂ55 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
mw-rollbackRollbackEdits that roll back previous edits using the rollback linkDefined by the softwareਹਾਂ44 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
mw-changed-redirect-targetRedirect target changedEdits that change the target of a redirectDefined by the softwareਹਾਂ31 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
proofreadpage-quality2ProblematicEdits that changed page quality to "Problematic"Defined by the softwareਹਾਂ21 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
visualeditor-switchedVisual edit: SwitchedUser started to edit using the visual editor, then changed to the wikitext editor.Defined by the softwareਹਾਂ15 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
discussiontools-newtopicNew topicUser added a new topic to the page with DiscussionToolsDefined by the softwareਹਾਂ14 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
discussiontools(hidden)Edit made using DiscussionToolsDefined by the softwareਹਾਂ14 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
discussiontools-source(hidden)DiscussionTools was in source modeDefined by the softwareਹਾਂ13 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
discussiontools-source-enhanced(hidden)DiscussionTools was in enhanced source mode with the toolbarDefined by the softwareਹਾਂ12 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
OAuth CID: 1841PAWS [2.1]PAWS (PAWS: A Web Shell) allows users to run Pywikibot (and other Python / R / bash code) online without needing an ssh login. The OAuth integration allows them to do so without having to expose their passwords.Defined by the softwareਹਾਂ7 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
OAuth CID: 593CropTool [1.4]Tool for cropping imagesDefined by the softwareਹਾਂ3 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
mw-removed-redirectRemoved redirectEdits that change an existing redirect to a non-redirectDefined by the softwareਹਾਂ2 ਤਬਦੀਲੀਆਂ
OAuth CID: 1805SWViewer [1.4]App to monitor the recent changes of a wiki's in real-time. For more details, see https://meta.wikimedia.org/wiki/SWViewerDefined by the softwareਹਾਂ1 ਤਬਦੀਲੀ
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageDefined by the softwareਹਾਂ1 ਤਬਦੀਲੀ
discussiontools-visual(hidden)DiscussionTools was in visual modeDefined by the softwareਹਾਂ1 ਤਬਦੀਲੀ
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
proofreadpage-editinsequenceEditInSequenceEdits made using the new EditInSequence modeDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
centralnoticeCentral NoticeEdit created via the CentralNotice Admin UIDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
centralnotice translationCentral Notice TranslationEdit of CentralNotice content created via the Translate extensionDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
visualeditor-needcheckভিজ্যুয়াল এডিটর: পরীক্ষাভিজ্যুয়াল এডিটর দ্বারা সম্পাদিত যেখানে সিস্টেম ধারণ করছে উইকিটেক্সটগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে পরিবর্তীত হয়েছে।Defined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
mobile app editਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਸੋਧਮੋਬਾਈਲ ਐਪਾੰ ਤੋੰ ਕੀਤੀਆੰ ਸੋਧਾੰDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
android app editਐਂਡਰੌਇਡ ਐਪ ਦੀ ਸੋਧਸੋਧਾਂ ਐਂਡਰੌਇਡ ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
ios app editiOS ਐਪ ਦੀ ਸੋਧਸੋਧਾਂ iOS ਦੀ ਮੋਬਾਇਲ ਐਪ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
fileimporter-remoteModified by FileImporterEdits made by the FileImporter extension after successfully importing a file from this wiki.Defined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
disneynewdisneynewDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
T144167T144167Defined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
meta spam idmeta spam idDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
blankingblankingDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
emojiEmojiUsed by global abuse filter 110.Defined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
OTRS permission added by non-OTRS memberOTRS permission added by non-OTRS memberDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
repeated xwiki CoI abuserepeated xwiki CoI abuseDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
abusefilter-condition-limitcondition limit reachedEdits or other events that couldn't be checked by all active abuse filters (help).Defined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
discussiontools-replyReplyUser replied to a comment with DiscussionToolsDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ
discussiontools-editEdited commentUser edited an existing comment with DiscussionToolsDefined by the softwareਹਾਂ0 ਤਬਦੀਲੀ