ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ੇ

Jump to navigation Jump to search

This page lists existing pages that are currently protected. For a list of titles that are protected from creation, see ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਿਰਲੇਖ.

ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ੇ
ਵਕਤ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸਫ਼ਾ ਮਿਆਦ Protecting user Protection parameters ਕਾਰਨ
22:47, 3 ਮਈ 2018 ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ2,642 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Gurlal Maan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ  
00:18, 15 ਨਵੰਬਰ 2018 ਫਰਮਾ:ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ2,905 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Satdeep Gill (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ  
00:57, 10 ਜੂਨ 2019 ਫਰਮਾ:Tlx831 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Benipal hardarshan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ  
10:21, 10 ਜੂਨ 2019 ਫਰਮਾ:Autotranslate221 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Benipal hardarshan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ  
15:52, 11 ਜੂਨ 2019 ਫਰਮਾ:ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪੰਨੇ6,819 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Benipal hardarshan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ  
13:45, 23 ਜੂਨ 2019 ਫਰਮਾ:Plain sister5,117 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Benipal hardarshan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ  
14:11, 23 ਜੂਨ 2019 ਫਰਮਾ:Main Page header925 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Benipal hardarshan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ High traffic page
22:21, 23 ਜੂਨ 2019 ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ:Gadgets-definition3,893 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Benipal hardarshan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ  
22:53, 23 ਜੂਨ 2019 ਮੀਡੀਆਵਿਕੀ:Gadget-eis72 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Benipal hardarshan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ  
13:59, 18 ਜੁਲਾਈ 2019 ਫਰਮਾ:Featured download1,285 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Benipal hardarshan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ  
21:14, 23 ਜੁਲਾਈ 2019 ਇੰਡੈਕਸ:ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਦਾ - ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ.pdf256 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Benipal hardarshan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਅਰਧ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ  
18:13, 16 ਮਾਰਚ 2020 ਫਰਮਾ:Sisterprojects2,730 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Benipal hardarshan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ  
02:25, 20 ਅਪਰੈਲ 2020 ਵਿਕੀਸਰੋਤ:ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਮਾਸਿਕ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲਾ938 ਬਾਈਟ ਬੇਅੰਤ Benipal hardarshan (ਗੱਲ-ਬਾਤ | ਯੋਗਦਾਨ) ਪੂਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਕਾਸਕੇਡਿੰਗ