ਮੀਡੀਆ ਅੰਕੜੇ

Jump to navigation Jump to search

Statistics about uploaded file types. This only includes the most recent version of a file. Old or deleted versions of files are excluded.

ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਅੱਪਡੇਟ 22:00, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,000 ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ।

Bitmap images

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/png.png, .apng1 (0.752%)90,389 bytes (88 KB; 0.00128%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe3 (2.26%)5,34,431 bytes (522 KB; 0.00758%)

Total file size for this section: 6,24,820 bytes (610 KB; 0.00886%).

Drawings (vector images)

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
image/svg+xml.svg1 (0.752%)84,416 bytes (82 KB; 0.0012%)

Total file size for this section: 84,416 bytes (82 KB; 0.0012%).

ਦਫ਼ਤਰ

MIME ਕਿਸਮ:Possible extensionsਫ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਮਿਲ਼ਵਾਂ ਅਕਾਰ
application/pdf.pdf128 (96.2%)7,05,39,23,430 bytes (6.57 GB; 100%)

Total file size for this section: 7,05,39,23,430 bytes (6.57 GB; 100%).

ਸਾਰੀਆੰ ਫਾਈਲਾੰ

Total file size for all files: 7,05,46,32,666 bytes (6.57 GB).