Page:Aaj Bhi Khare Hain Talaab (Punjabi).pdf/8

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


120 ¡o‹ Ú∆ ÷∂ ‘È Â≈Ò≈Ï ““«Óo‡∆, ‹ø◊Ò, ‹∆Ú ¡Â∂ Í≈‰∆ «¬È∑a ÂØ∫ «ÏÈa ‘ ÔØ‹È≈ ’≈‰∆”” ¡≈͉∂ ‘∆ ‘∂-Ì∂ «Ú‘Û∂ ”⁄ ¿π‹≈Û ‘πøÁ∂ ‹≈ ‘∂ √Ó≈‹ Á∂ Èa