ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ/ਲਾਂ ਦਾ ਖੇਲ੍ਹ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਲਾਂ ਦਾ ਖੇਲ੍ਹ

ਖੇਤੀ ਰੇਤੀ ਬੇਰ ਤੇ ਮੇਲ
ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਇੱਕ 'ਲਾਂ' ਦਾ ਖੇਲ੍ਹ।

ਮੇਲਾ ਦੇਖਿਆ ਖਾਧੇ ਕੇਲੇ।
ਚੜ੍ਹਗੇ ਠੇਲੇ ਖਰਚੇ ਧੇਲੇ।
ਬੈਠੇ ਸੇਠ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਲ।
ਇਹ ਸਭ ਹੈ...........

ਨਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣੇ ਝੂਟੇ।
ਸਿਆਣੇ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਬੂਟੇ।
ਪੇੜੇ ਸੇਬ ਤੇ ਪੇਠਾ ਵੇਲ।
ਇਹ ਸਭ ਹੈ..........

ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸੇਵਕ ਸੇਵਣ ਸੇਵਾ।
ਦੇਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਦੇਸੀ ਮੇਵਾ।
ਦੇਖ ਤੇਲ ਤੇ ਚਲਦੀ ਰੇਲ।
ਇਹ ਸਭ ਹੈ...........