ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/144

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ੧33} ਗੁਰੂ-ਭਾਗ ਅਥਾਨਾ ਦਾ ਸੈਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਇਕ ਮੀਪੁਰਜਾਂ ਦਾਨਿਬੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਏਥੋਂ ਚੱਲਅਨੰਤੀਪੁਰ ਮੁੱਣਨ ਤੀਰਥਆਦਿਕ ਨਗਰਾਂ ਪਰਖਤਾਂ ਦੇ ਰਹਣਵਾਲੇ ਲੋਗਾਂਨੂੰਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਅਨਾਥ ਮਹਾਂਦੇਵ ਅਥਾਨਦੇਖ ਮਜਾਲ ਨਾਲ ਦੇਰਲ਼ੇਵੇਰ ਵੇਸਵੇਰਵੇਸ ਕੀਤਾ ਫੇਰ ਭੱਹਤੇ ਲਾਸਾਚ ਨੂੰਦੇਖ ਕੇਪੰਗੂਏਸਵੇਰ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਂਗਾਭੀਆਖਦੇ ਹਨ ਜਾ ਫਿਰੇ। . .. 1 ਅਮਰਨਾਥgਮਹਾਂਦੇਵਦੇਖੀਰਾਂ ਜੋਤੀਲੋਵੈਰੋਹੈ ਸਾਉਣਦੀ ਖੁਮੋਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰਤੋਂ ਮਨਤੀ ਰਥਤਾਜਾਈਵਾਹੇ ਏਥੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਆਦਿਕ ਕਈਦੇਸਾਂਜੇਲੋਗ ਗਯਾ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀਕਰਾਂ ਉਵੈਹਮਣਡੈਂਤੀਸਰੀਮਲ ਬੈਤਰਨੀਨਵੀਤੋਂ ਤਿੰਨਕੋਸ ਵੀਰਈ ਉਤਰਕੇ ਅਮਰਨਾਬਦੀਗੁ ਵਿਚ ਅਲਫਨੈਗੇਹੋਕੇਲੋਕਜਾਂਦੇਹਨ ਕੋਈ ਉੱਨ ਕੱਪੜੇਤੇਕਈ ਭੋਜਪੰਤ ਪਹਿਨਕੇਭੀਜਾਂਦੇ ਹੈ ਨਾਲੀਯੇਰ,ਬੇਲਖੰਤ, ਫੂਲ,ਕਪੜੇਮਾਯਾ ਭੇਟਾ ਰਹੇ ਤੇਏਹ ਪੂਜਾਤਿੰਨ ਜਵੰਡੀਜਾਂਦੀਹੈ ਰਝਾ ਬਣਾਵਣਵਾਲੇ ਮੁਲਕੀਲੋਗ ਗੁਸਾਈਜੇ ਸੀਨਗਰਤੋਂਐਗਤਨੂੰਲਮਾਂਦਾਹੈ, ਪੰਡੇ ਜੋਓਥੇ ਬੈਰਦੇਹਨ 3 ਬਰਫਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰੰਤਨੂੰ ਓਥੇ ਕੋਈਨਹੀਂਰਹਿੰਦਾ ਤੇਸੰਖ,ਨਗਾਰੇ,ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉੱਚੀਆ ਵਾਜਨਾਲਤੀਬਰਫਗਿਰਪੈਂਦੀਹੈ ਇਕ ਪਰਬਤਲੰਘਕੇ ਅਮਰਤਲਾਹੈ ਏਬੇ ਸੰ ੭ ਬਿ:ਵਿਰ · ਗੁਸਾਈਫਕੀਰਾਂਵੀਜਮਾਤ ਗਈ ਇਕਸਾਧਨੇਸੰਖਬਕਾਇਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਪੁਰਸਬਰਹੇਠਾਂ ਦਬ ਗਏ ਹੁਣ ਤਕ ਓਸੇ ਤਰਾਂਪੰਥਦੇ ਬਣੇ ਹਨਮੋਕੇਬਫਦਾ ਸੁਭਾਟਰੈਕੇਜੋ ਚੀਜਓਸ ਵਿਚ ਪੈਜਾਵੇਗੀ ਪੱਥ ਬਣਜਾਣੋਗੀ ਅਤੇਕਈਜਗਾ ਹਾਥੀਆਕਸੂਆਂਵੈਕਲਬੂਤ ਪੱਥਰਦੇ ਨੇਕਲੇਹਨ ਇਕ ਸਕੂਲ ਆਦਮੀਦੀ ਜੰਮੂਏਅਯਬਘਰਡਹੈਜੇਸ ਸਿਰਘਣੇ ਜੰਡਾਤੇ ਦੰਦਰਾੜਾਂਪੈਰਦੇ ਅੰਗੂਠੇਵਰ ਗੇਹਨ।ਏਸਅਮਰਨਾਥਦੀਕੰਦਰਾਅੰਦਰਪਰਬਤ ਉਤੋਸੁਰਾਖਲੇਬਰਫਪਾਣੀਪਕਕੇਏਕਮ ਟੀਲੀਜੇਹੀ ਡਲੀਬਰਫਟੀ ਜਮਜਾਂਦੀਹੈਜੇਸਨੂੰਹੰਦੂਲੋਗ ਮਹਾਦੇਵਦਾਕੁਦਰਤੀਲਿੰਗ ਦਸਦੇਹਰ ਖੰਡੇ ਓਸਪਰਪਪਾਤਦੇਹਨ ਦੇਖਣਨਹੀਂ ਦੇਂਦੇ। ਏਥੇਰੀਸ਼ਿਵਜੀਨੋਪਾਰਬਤੀ ਅਮਰਥਾਸੁਣਾਈਓਹ ਔਗਈਤੇ ਗੰਦਾ ਆਂਡਾਤੋਤੇਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾਭਰ ਦਾਰਿਹਾਜਸੇਵੜੀਨੂੰਮਾਲੂਮਹੋਯਾ ਤਾਂ ਤੌਂਤੇਨੂੰਮਾਰਨਾ ਚਾਤੇੜੇਸੂਲਡੀ ਤੋਤਾਉਲੋਕੀਰ ਆਪਉਸੂਲਨੇਛਾਨਾਛੜੇਆਓਤਕਨੂੰਬਮਾਸ ਰਿਖੀਦੀਔਰਤਜੋਨੰਗੀ ਨੀਂਵਦੀਸੀਓਸਦੇ ਅੰਦੀ | ਰਵਰਿਆ ਬਾਰਾਂ ਬਰਸ ਪਿਛੋਜੰਮਾਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸੁਦੇਸ਼ਾਮੀਪ੍ਰੋਯਗਏਹਪੁਰਾਣਦੀਕਹੈ ਸੱਚ ਨੋਟਾਲੇ ਆਪਹੀਏਰਾਰ ਲੈਣਗੇ। 3 ਪੱਸਵਿਚ ਵੱਮਹੀਨੇ ਬਰਫਪੈਂਦੀਹੈ।ਇਸਕਰਕੇ ਸਬਲੋਗ ਪਰਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਅੰਦਰਹਾਂ ਦੇਹਨ ਗਊਆਭੇਡਾਂਭੀ ਅੰਦਰੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨਮੇਕੋਈਨਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੂਨ ਸੁੱਰਦਾ ਜਨਹੀਂ ਬੈਸਾਖਦੇ ਮਹੀਨੇਏਕਬੂਟੀ ਗਾਜਰਵਰਗੀ ਪੈਦਾਹੁੰਦੀਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰਪੰਕਦੀਹੈ ਤਾਂਓਹ ਬੂਟੀ ਘਸ,ਲਕੜੀਆ ਏਕ ਸਬ ਸਾਮਾਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੀਲੈਵੜਦੇਹਨ ਭਲਾਭੂਰਾਕੁਫਨਹੀਂਜਾਣਦੇ ਪਸੂਆਂਵਾਂਗੂਦੇਕੱਟਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਭੀ ਔਰਤਮਰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀਰੋਕ ਨਹੀਂ। Digitized by Panjab Digital Library L. www.panjabdigilib.org