ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/24

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ : ( ੧੪ । ਭਾਗ ਪਸਾਰਕਿਹਪੈ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ। ਜੱਪਿਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇ ਨੇ ਅਪਣੀ ਕੁਦਰਤਰਾਖੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਇੱਕੇ ਤੌਰਸੈਰਦੀਹੈ। ਤੇਹਥਪੈਨਕ,ਕੰਨ, ਮੂੰਹਆਦਿਕ ਸਬਅੰਗ ਸਬਨੂੰ ਬਖਸੇਹਨ ਪਰੰਤੁਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰੰਬਨੇਏਕ ਐਸੀ ਬਚਿੱਤ ਸਮਰਥਬੁੱਧੀਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇਜੂਰਨਾਲਏੴ| · ਸਪਰਮਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾਹੈ ਜਿਸਨੂੰਵਾਭੀਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ,ਏਸੇਲ ਈ ਦੇਵਤਾ ਭੀਮਨੁਖ ਹੀਧਾਰਣਦੀਲੋਝ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੈਸੇਗੁਰੂਜੀਦਾ ਬਰਨਹੈ (ਉਸਦੇਹੀਕਉ ਸਿਮਰੈਂਦੇਵਾਸਾਢੇਹੀ ਭਜੁ ਹਾਕੀ ਸੇਵ)"ਫੇਰਏਸੇਮਨੁੱਖਤਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਬਲਨਾਲ ਆਦਮੀਸਾਰੀਖਲਕਤ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਰਹੈ। | ਯਥਾ(ਇਸ ਧਰਤੀਮਾਹਿਡੇਰੀਐਕਵਾਰੀਅਰਜੋਨਤੇਰੀਪਨਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਸਬ ਤੋਂ ਕੰਮਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਡੋ ਬਲਵਾਨ ਹਾਥੀ ਆਇਕ ਜਾਨਵਰਾਂਨੂੰਅਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰਰੰਖਹੈ,ਆਦਮੀਅਪਣੀ ਸਮਲਵੈ ਬਲਕਰਣੈ ਅਪਣੇਬੁਖਭੋਗ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾ ਸੱਕਦਾਹੈ, ਹੋਰਕੋਈਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਪਸੂ ਪੰਛੀ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੈਸੇ ਆਦ ਕਾਲਮੇਜੰਗਲਾਂ, ਪਰਬਤਾ ਬੁੱਛਾਂਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇਸੇ ਓਸੇ ਤਰਾਂ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਕੇ ਹੁਣਭੀਰਹਿੰਦੇ ਨਿ ਅਪਨੇ ਸੁਖਦੇ ਵਾਉ ਬੇਹਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਦਲਾ ਬਦਲੀ ਨਹੀਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦਿਮੀਅਪਨੀ ਅਕਲ ਦੇ ਜੋਰ ਅਤਉੱਨਤੀਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰੀਖਲਕਤ ਸਿਰਮੌਰ ਆਪਨੂੰ ਰਹਰਾਸੰਕਦਾਹੈ ਨਹੀਂਤਾਂ ਆਦਮੀਅਤੇਪਸੂਦੀ ਬਨਾਵਟ ਕੁਛ ਬਹੁਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂਖਸੁਣਿਆ ਜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂਫਲ ਫੂਲਕੰਦਮੂਲਖਾ ਕਰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਬ੍ਰਿਛਾਂ ਹੇਠਯਾਪਤ ਟਾਂਵੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂਰਰਾਤ ਦਿਨ ਬਾਂਦਰਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਰ° ਕਰਦੇਸ਼ੇ, ਆਪਣੇਸੁਖਵਾਜ਼ੇ ਫੂਸ ਦੀ ਝੌਪੜੀ ਭੀਨਹੀਂ ਬਣਾਵਦੇਸੇ ਅਤੇਨਾਂ ਕੁਛ ਖੇਤੀ ਕਰਜਾਣਦੇਖੇ ਜੇ ਐਨ,ਜਵਾਰ, ਮੋਠ,ਮੂੰਗੀ ਤੇਲ,ਬਾਜਰੀ, ਜੌ, ਚਣੇ | ਆਦਿਕ ਆਪੇ ਅਪਣੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰਬਰਖਾਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕਰਕੇਝੜਾਂ ਦਾ ਸੀ ਓਹੋਦਾਣੇ ਚੁਣ ਚੱਬਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰਰੰਪਰਾਕੇਖਣਦੀਡੀਆ ਕਲਨਹੀ ਰਖਦੇਲੇ ਜੈਸਾਕੇ ਗੰਧਕਰਤਾਨੇ ਸੰਮਤ੧cਊਂਮੀਨੂੰ ਅਪਣੇ Digitized by Paniab Digital Library Lwww.panjabdigilib.org