ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/512

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਭਾਗ-ਜੇਲ

੪੬੫ : ਤਵਾਰੀਖਖਾਲੜਾ), ਮਹਾਬੀਨੇਸਿੰਘਉੱਪਰਹਲਾਕੀਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖ਼ੁਝਾਈ ਮਾਰੀ ਤੇਪਿਛੇਹੋਕੇ ਲੈ {੧੨੩ ਕਰ ਕੱਢਫੇਰਬੀ ਉਲਟਰੋਪਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘਨੇਮੰਡ ਉਡਾ ਸੋਧੋ ਲਹੂਵੇਬੰਬੇ ਛੁਟਪਏਲੋrਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਉਣਲਈ ਕਈਵਾਰੀਹਾਥੀਦੇ ਅਗੇ ਛਰਿਅਰ ਓੜਕ ਤਕਾਕੇ ਐਸੀ ਚਲਾਈ ਜੋ ਹਾਬੀ ਖੁਰਲਾਹਧਰੀ ਹਾਥੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਘੜੱਮ ਕਰਦਾ ਡੇਂਗਪਿਆਤੇ ਸਿੰਘਨੌਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਰੈਜਾ ਬੁਲਾਈਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇਖੂਸੀਹੋਕਰ ਸਬਨੂੰਛੁਰਾਕਰਆਮਾ ਹਾਬੀਤਾ ਹੈਟਨ ਕੈਸੇ ਇਨਸਾਨਨਾ ਲਲਕੇ,ਏਹ ਸੁਣਦਾਬਾਘਲਘਉਛਲਕੇ ਸਾਹਮਣੇਆ ਖੜਾਹੋਯਾ ਫੇਰ >ਦੁਰਾਨੀਆਂਭੀਲਆ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂਨਾਲ ਇੱਕੇਵਾਰੀ ਪੰਜਦੂਰਾਨੀ ਗਿਣਤੀਲਤਾਏ ਭਾਰਦੁਰਾਨੀਏਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦਹੋਏ ਫੇਰ ਤਿੰਨਦੁਰਾਨੀਹੋਰ ਲੇਕਲੇਜੋਰਾਵਣਾਸਿੰਘਾਏਕੈਲੇਫਾਂਗਸਿੱਟੇਮਪਰਆਪਭੀ ਥੋੜੀਦੇਰਬਾਦ ਜ਼ਖਮਾਦੇ ਅਕਾਉਣਨਾਲਦੇਹਛੱਡ ਗਿਆਖਸਿੰਘਾਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤਾਕਤ ਸਲੂ ਉਦੇਖਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਬੁਰਜਹੋਕਰਆਖਮਾਂ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੂੰਫੜਕੇ ਮਰਣ ਦੇਣਾਭਾਰੀਏ ਇੰਨਸਾਫੀਹੈ ਏਹਤਾਂਨਚ ਲੇਆਣੇ ਜੋਗ ਨ,ਸੋ ਕਾਜੀਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਏਕਾਫਕੋਈCਇਮਾਨਨਹੀ ਸੈਂਕ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫੇਰ ਸਿੰਘਜਾਬਣੌਹਨ ਹੁਣਹਾਰਕੇ ਅਸੀਂ ਏਨੂੰ ਮੁਲ ਮਾਨਕਰਨੋਹਗਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਿਰਫੇਰਕੋਬੋਲਜੇਕਰਘਾਦਾਮ ਬਠੀਕ ਐਸਾਹੈਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬਉੱਤੇ ਹੁਕਮਕਰਰੁਕੇ। ਦੂਜੇਦੇਨਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾ ਕਾਬੁਲਲਾਗੇਆਪਿੱਛੋਂਦੁਰਾਨੀਂਹਾਕਮਾਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਠਿਕਾਣੇਕਫੈਜ਼ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸਿੰਘਾਨੇਆਪਣੇਦੋਸੀਭਾਈਆਂਨੂੰ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾਵੇਖਕੇ ਪਰਦੇਸ਼ਨੂੰਦੌਰਾਕੀਤਾ - ਓਮੇਸਰਾਜਾ ਬੀਕਾਨੇਰੀ ਨੇ ਜੈਸਲਮੇਰਵਾਲੇ ਤੋਂਭਾਜਪਾਕੇ ਇੱਕਲਖਰੁਪਯਾਨਕਤੇਰਾਦੇ-ਕਰਕੇ ਆ ਪਲੰਮਦਦ ਖਾਲਸੇਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆਅਤਦਬੀਸ ਬਾਈਰਸਿੰਘਝਦੇ ਪਾਣੀਵਾਂਗੂਦੇਸਨੂੰਲੁੱਟਦਾ ਖਾਂਦਾ ਚੱਲਪਿਆਰ-ਬੀਬੂਹੇ ਭੱਟੀਆਂ ਲਗੇ ਰਲ ਸ਼ਾ ਰਾਣੀਆਂਨੂੰਚੰਗੀ ਤਰਹਲੁੱਟਿਆਜੰਦਾਰਾਣੀਆਂਵਾਲੇ ਮਹੰਮਦਹਸਨ¢ ਫਤੇਖਾਂ ਸਮਾਵਤਖਾਂ ਆਟੋਕਰਾਜਪੂਤਾਂਨੇ ਸੰਮਸਦੀਨਗੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁਸਲਮ ਪੰਥਨੇ ਬੀਕਾਨੇ Hर Digitized by Paniah Digital Library / www.paniabdigilib.org