ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/614

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਵਾਰੀਖਖਾਲਸਾ-ਗ੩ ਲਖ਼ਹੀਦ ਸਥਾ 4 ਤਾਪਦਾ ਡੰਕਾਰਜਾਘਾਤਦੋਂਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘਜੀਨੇ ਅਨੇਕਸ਼ੇਸਮੇਤਓਸਦੇ ਸਾਥ ਮਿਲਕੇਬੜੇ ਜੰਵਿੱਚ ਬਹਾੜੀਦੇਕੇਮਕੀਤੇ,ਫੇਰਜਦੋਂਪੰਥਖਾਲਸ਼ੇਦਮੁਕਾਬਲ ਨਾਲਹੁੰਦਾਰੈਹਦੇਹੀਦੀਪਸਿੰਘਅਪਵੇਬਾਕੀਆਂਥਮੇਗਾਨੇਬੰਨਕੇ ਸ਼ਹੀਦਹੋਣਲਈਸਬਤੋਂਅਗੇਰੋਕਤਲਟਰਾਂਮਾਆਕਰਦੇਥੇ ਜਿਕਰਕੇਏਨਾਂਦੇ | ਜਿਥੇਦਨਾਮਸਹੀਦਦਾਜਥਾਮਬਹੁਰਹਰੈਆ।ਡੇਰਾਏਨੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਤਲਾਬਦੇਕ ਜੱਥੇਹੁਸ਼ਹੀਦਉਤਰੈਹਾਰਦੁਅੱਤੇਪਹਿਬੁੱਖਦੀਡੈਦਾਲਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀਦੇਗ ਤਦੀਰਹਿੰਦੀਫ਼ੋਰਜੇਜੇੜੇਬੇਸ਼ੁਮਾਰਜੰਜੂਧਤੇਉਪਕਾਰਧਰਮਦੇਖਦੀਪ ਸਿੰਘžg ਦੇਰਹੇਹਨਓਹਸ਼ਬਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਤਰਾਲਿਆਏ~ਏਸਕਰਕੇਏਥੇਨਲਿਖੇ। ਜਥੇਕੋਕਲਾਮਾਗਨੀਅਆਕੀਹੋਜਾਂਦਾੜਾਸਿੰਘਾਂਨੂੰਵਕਤ ਮੈਜਾਂਦਾ ਓਥੇਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀਅਪਣਜਥੇ ਨੂੰਲੇਕੇਬਖਤਅੰਗੇਜਾਯਕਰਦੇਹੀਏਨੇੜੈਲਸਿੰਘਗੁਰੁਗੂੰ ਦੋਸ਼)- ਬੰ੧੧੬੩ਦਮਦਮੇਸਾਹਿਬਠਹਿਰਕੇਦੀਪਸਿੰਘਜੀਨੇਚਾਰਗ੍ਰੰਥਸ਼ਾਹਿਬ ਉਸਰੀਬਸਾਹਿਬਉਤੋਖਾਏਜੇਦਪਾਤਸ਼ਾਹਨੇਨੌਮਹੀਨੇਦਿਨਦਮਦਮਸ਼ਾਹਿਝੇ ਮੇਰਹਿਕੇਡਮਾਰਕੀਬੀ॥੧ਅਕਾਲਗੇ 2 ਪਟਨੇ ਤੀਜਾਅਨੰਦਪੁਰਚੌਥਾਦਮਦ ਖਮਾਜੇਹੁਤਕਬਬਾਬਾਸੱਦੀਦਾਹੈ।ਅਬਲਰੀਖ਼ਬਾਹਿਬਦਰੂਵਾਲਾਖਾਲਸੇ |MG ਦਿਲਸਟਿੱਚਰੈਹਾਕਰਦਾਜੋਕੁਤਬੇਬਾਮਣੀਪੰਡਸਬਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇਦੇਮੇਰਾ , ਦੇਹਬਆਕਰਕਾਬਲਜਾਰੈਹਾਅਲਓਥੇਬਡੀਧਰਮਸ਼ਾਲਾਪੁਜੀਦਾਹੈ। ੧੮੧੬ਖੇਜਦਅਦੀਬੇਗਖਾਂਦੇਮਰੇ ਪਿੱਛੋਓਸ਼ਮੁਲਕਬਾਖੀਹਰਿਆਖਾਲਸੇ ਨੇਪੱਤਦੋਂ ਦੀਪਸਿੰਘਜੀਸ਼ਿਆਲਕੋਟਦੇ ਹਾਕਮਖੁਹੰਮਦ ਅਮੀਨਖਾਤੇਉਹਇਲਾਕਾ ਫਤੇਰਕੋਅਪ-ਚੇਲੇਮਾਲ ਨੱਬਾਸਿੰਘਸ਼ਹੀਦਦੇਹਲ਼ਕਰਆਏਜੋਸ਼ | ਹੀਦਕਰਮਘਦੇਵਕੜਕਕੁਛਬਾਲਨਪੁਚਾਉਦੇ ਰਹੇ।ਸ਼ਹੀਦਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘਦਾਦਾ is 7 ਲਚਲਨਖਰਾਬਖਕੇ ਓਦੋਸ਼ਾਲਾਨਾਓਨੇਗੁਰਬੇਰਬਾਬੇਕਬਾਹਿਬਮੈਲਗ 10 ਦੇਤਾ - ਬੰ੧੮੧੭ਪੈਂਦੀਪਸਿੰਘਜੀਨੌਕਰਤਾਰਪੁਰਫ਼ੀਮਹੀਨੇਹਿਕੇਥਬਾਹਿਬ ਬੋਧਿਅਪ੍ਰਦੇਸ਼ਰਦਾਰਜਸਿੰਘਆਹਲੂਣਾਲੀਏਐਗਰੋਂਛਕਦੇ ਰਹੇ।ਸੀਂ ੧੮੧੮ਮੇਜਦਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂਘਾਂਨੂੰਦੁੱਰਾਨੀਆਂ)ਕੱਢਦਿੱਤਾ।ਰਾਇਪੁਰ ਗੁੱਜਰਵਾਲਪਾਬ ਬਡਭਾਰੀਹੋਇਆਜਿਜ਼ਨੈੱਬਡਾਘਲੂਘਾਰਾਆਖਦੇ ਹਨ।ਦੁੱਰਾਨੀਆਂਫੌਜ 7 & C Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org