ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/628

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰ: -ਭਾਰ) - : ' (੬oਨਾ ੫: ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾਰਜਸਾਸਿੰਘਸਿੰਘ ਨੇਓਸ ਨੁਅੱਠਾਖਲਖਤਾਬ ਦਿੱਤਾ। :੧੮੧੩ ਏਕੋ ਸੋਢੀਬਡਭਾਗ ਸਿੰਘਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਕੇਜਬਾਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਬਜੰਗਜਲੰਧਰਦਵਾਈਪਚਾਸ਼ਹਜਾਰਮਾਓਸਤੌਲੀਪਈ:੧੮੧੪ ਇਕੋਜਥੇ ਘਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏਜੀਚੱਕਤੇਮਦਦ ਨਾਲਅਦੀਬੇਨਜੱਬਾਸਿੰਘਆਹਲੂਵਾਲੀ ਏਨੂੰ ਸਾਕਿਸਤਦੇ ਕੇਅਪਣੇਸਬਪਿੰਡਏਬੜੋਛੁਡਾਲਏ।ਓਹਬਦਲਾਰਾਮਗੜੀਆਂ ਤੋਂ ਏਸ ਬਰਦਾਰ,੬:੧੮੩੫ ਕੋਐਸਾਲੀਜੋਓਨੁੰਦੋਸਨਿਕਾਲਾਕਰਛਮਾਸੰ:੧੮੧੪ : ਇਕੋ ਸਰਕਾਰਬਹਾਦਰ ਨੇਸਤਲੁਜੋਂਪਾਰਜਾਕਅਜੀਜੁਲਜਾਨਰਾਇਕੋਟਲੀ, ਰਾਇਜ਼ੋਬਖਸ਼ੀਨੂੰਬਦੋਵਾਲਪਾਸਭਾਰੀਹਾਰਦੇਕੇ ਪ੍ਰਣਾਜਧਾਵਾ ਓਸਤੋਂ ਜੇਤਲੀ | : ਤਾ,ਏਥੇਖੇ ਖ਼ਬਰਣੀਕੇਪਹਾੜੀਦਾਮਾਮਲਾਉਹੀਹੋਕੇਲਾਹੌਰਟੈਨੀਜ਼ | ਰੈਹਾਹੈ।ਸਰਕਾਰਬਹਾਦਰhਨਦੌਣਪਾਸ ਜਾਲੁਟਿਆਫੇਰ ਏਸ਼ੇਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਡੁਰਸ਼ਾ ਹਿਬਦੇ ਆਸਅਦੀਨਾ ਬੇਗਖਾਂਨੂੰਬੜੀਭਾਰੀਸਿਕਸਤਦੇਕੇ ਗੁਣਾਫਤੇਆਬਾਦ ਓਸ ਦਾਅਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇਕਰਕੇਫੜੇਆਬਾਦਲੂਅਪਨੀਰਜਧਾਨੀਬਣਾ ਸੰ:੧੮੧੫ਬਿ:2} ਉਮੇਦਖਾਂਝਾਜੇਸਰਾਊਂਸਲੇਬੁਤਾਲੇਪਾਬਘੇਮ,ਕਉਕੇਓਹਮਲਾਉਹੀਕਰ ਕੇਰਲੇਧਰਲਈਜਾਦਾ ਸੀਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ ਨੇਘੇਰਜੰਗਹੋਆਓਹਮਾਰਾ ਗਿਆ,ਬਾਕੀਕੁਛਮਾਰਕੁਛਦੌੜੇਖਜਾਨਾਸਬੰਅਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂਨੂੰਬੇਡ ਦਿੱਤਾ-ਏਸ ਗੱਲੋਂ | ਖਿਜਕੇ ਆਦੀਨਬੇਗਖਾਂਨੇਅਪਨਾਇਬਸੂਬੇਅਜੀਜਥੇਖਾਂਡੁਫੌਜਦੇਕੇਭੋਮਾ,ਬੇ । ਰਿਦੁਲਾਬਦੋਹਾਂਦਾਟਾਕਰਾਹੋਘਨਈਮੇਸ਼ਰਦਾਰਜੱਸਾ ਸਿੰਘਦੀਦਊਆਪ ਚੇਅਜੀਜਥੇਰਖਾਂਸਖਤਜਖਮੀਹੋਕੇ ਦੌੜਆਓਸਦੇਬਹੁਤਆਦਮੀਆਰੇਗਏ,ਏ ? ਥੋਹਾਰਕੇਅਦੀਨਬੇਗਨੇਜਮਾਸਿੰਘਨਸੁਲਾਕਰਲਈ ਏਸ਼ੀਸ਼ਾਲਚਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾਬਿਘਨੋਪੰਥਖਾਲਸੇਨੁਸਾਥਲੈਕੇਬਹਾਵਲਪੁਰਦੇਰਿ 9 ਖ਼ਤਬੰਰਇੱਕਜੰਗਾਉ ਹੈ ਜਿੱਥੇਗੁਰੂਗੋਬਿੰਦਘਜੀਨੇਸ੭੬੧ਭੋਜੰਗਕਰਕੇ ਸਾਹੀ ਫੌਜਹਾਤੀਸੀਜੇੜੇ ਸਿੰਘਬਿਨੌਕਰੀਲੈਦੈ ਓਥੇ ਆਕੇ ਬੈਰੀਆਂਨੁਮਾਰਮਰ | 7 ਧਰਮਰੱਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨਓਚਾਲੀਆਂ§ਇਕਚੇਤਾਵਿੱਚਦਾਹ ਕਰਕੇ ਮੁਕਤੇਬਖਸੀ ਸੀਤਾਹੀਓਥੋਂ ਦਾਲਾਮੁਕਤੇਸ਼ਮ,ਨਹੀਤੇਪਹਿਲੇਊਬਤਲਾਉ ਦਾਨਾਮਖਿਦਰਾਣਸੀ ਤੇਯੋਗਾੜਜੰਗਲਬੀਣਤਾਂਬਡਾ, ਝਬਾਬਰੈਆਪਜਿਲੇਫੀਰੋਜਪੁੰਰਹਿਸੀਲ ਤੇ ਤਲਾਉਥੀ ਬਣਆਹਰਸਾਲਲੋਹੜੀਮਾਘ ਮੀਨੂੰਬਾਗ਼ਮੇਸਾਓਥੇ ? | ਲਗਦਾਹੈੜੀ ਔਰਬਾਜòਦੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਦੇ ਸੂਬਰਤੁਰਸ਼ਾਰੇਯੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਦੇ ਹਾਂ ਰੈਹਦੇ ਹਨਜੋਰੇਜੋਛਕੋਕਲੇਨੂਰੋਕ ਨਹੀਮ------ Digitized by Paniab Digital Library www.panjabdigilib.org