ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/642

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਤਰਾਖਾ: ਭਾਤੀ - 3 (੬੩੩) ' M ਸ਼ੂ + ਨੂੰਫੌਜਦੌਕੇਓਨਾਂਦੇਬਿਰਤੋੜਨਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆਜਿਜ਼ਨੇਜਾਂਦੇ ਹੌਬਜੀਓਡੋਕੋਮਤਾ ੮੩ ਬਆਦੇਲਖਪਿੰਡਛੀਨਕੈਈ ਮਕਰਧੋਕੀਤੇ ਲੰ:੧੮੫੪ ਇਕੋਅਪਣੇ ਕਦੀਮੀਬੈਰੀਰਾਮਗੜੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਣਲਈਰਾਣੀਸਦਕੌਰਦੀਕੁੰਮਪਰਜਾਕੇਸ਼ ਰਦਾਰਭਾਰ ਸਿੰਘਜਿਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਈਆਯਾਸੀਕਈ ਮਹੀਨੇ ਕਿਲੇ ਆਣੀਊਮੇਰੀ ,ਫਤੇਹੋਈਸੀਪਰਦਰਮਾਬਆਸ ਚੜਆਮਾਜਿਸਤੋਂਛੱਡਕੈਚ ਲੇਆਏ)- ਬੰ੧੮੫੫ਐਂਸਰਦਾਰ ਭਾਗਸਿੰਘਨੌਅਪਣੇਥੇਟੈਫਤੇR ਸਮੇਤਸਤਲੁਜੋਪਾਰਅਪਮੁਲਕਦਾਦੌਰਾਕਰਕੇ ਰਾਏਕੋਟਜੈਬੇਰਈਸਾਂਝੌਨਜਰਾਨੇ ਲੈਕੇਮੁੜਕਪੂਰਥਲੇਆਗਏ)--- ਸੰ:੧੧੫੮ਥਿਐਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏਸਰਦਾਰਜੋਧ ਘਨੌਰਾਜੇਸੰਸਾਰਬੰਦਨਾਲਮਿਲਕੇਬਹੁਤ ਪਿੰਡਏਨਦੇਦਲੀਤੇ,ਸਰਦਾਰਬਹਾਨੇਹਮੀ | ਸਿੰਘ ̧ਫੌਜਦੇਕੇਭੇਜਪਓਹਸਖਤ ਜਖਮੀਰੋਕੇਹਾਰਆ,ਏਹਖਬਰਸੁਣਕੇ ਦਾਰਭਾਗਸ਼ਿਅਪਣੀਸ਼ਾਰੀਫੌਜਲੇਕੇਚੜਿਆਤੇਫਗਟੜੇ ਉਤਰਮਾਓਤੇਘੋੜੇਉਤੋਂਗੇ | ਕੇਪੈਰਪੂਤਕਚੋਟਲੱਗੀਤੌਖੁੜਕਪੂਰਥਲੇਆਕੇਓਸ਼ੇਤਕਲੀਫਤੇਹਾਰਹਣਦੇ ਨਾਲ਼ੇਅੰਤਜਾਰਾਹੋਰੀਆ)ਸਰਦਾਰਭਾਰਗੁਜਰੇ ਛੰਬਰਦਾਰਫਤੇਸਿੰਘ)ਗਦੀਬੈਠਦੈਹਸਲੇ . ਬੁਤਾਲੇਦੇ ਜੇਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋਰਾਮਗੜੀਏ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਖਾਏ ਹੋਏਜੋ ਮਾਮਲਨਹੀ । ਦੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕੇਐਸ਼ੇਜਿੰਧੇਤੀਰਕੀੜੇਦੋ ਬਰਸਦਾਮਾਮੁਲਪਿਛਲਾਤੇਜੁਰਮਾਨਲੈਕੇਐ ॥ ਰੇਲੂਬਿਗੜਮਤਿੰਨੱਕ-ਲਲੀਕਾਂਕਢਾਛੱਡੀਆ॥ ਸਿੰ:੧੮੫੯ਇੱਕੋਮਹਾਂਰਾਜੇਰਣਜੀਤਸਿੰਘਨੋਮੁਕਾਣਦੇਣਜੀਰੀਤਪੂਰੀਕਰਨਲਈਫ ਤੇਆਬਾਦਮੁਖ਼ਬਰਦਾਰਫਤੇ ਸਿੰਘਪਾਸਆਕਰਭਾਗਸਿੰਘਦੇਗੁਜਰਦਾਅਫਜੋ ਜਾਹਰਕਰਕੇਗੱਲਾਂਕਰਦੇਹੋਏਫੁਰਮਾਕਿਮੇਂਚਾਹੁੰਦਾਤਾਂ ਤੁਸੀਅਸੀਆਪਸਖੇਦੋਸ਼ ਡੀਦਾਕਾਇਦਾਤੈਇਦਾ ਕਾਇਮਕਰਲਈਏ।ਇਕੱਦੂਸਰੇਦਾ ਜਹਾਇਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਦੁਖ ਸੁਖਦਾਜੀਰੀਬਰਿਆਰਹੇਜੋਮੁਲਕਨਟਾਂਗੇ ਓਹਬੰਡਲੈਆਕਰਾਂਗੇ। ਦਾਰਫਤੇ ਸਿੰਘਤਾਂ ਏਹੋਗੱਲਚਾਹੁੰਦਲੀ,ਮਨਜੂਰਕਰਕੇਦੋਹਾਂਨੇ ਅੰਤਰਜਾਕਰਦਰ ਬਾਰਚਬੈਠਕੇ ਸਿੱਖੀਮਜਹਬਦੀਪੂਜਨੀਕ ਪੁਸਤਕਗੁਰੂਗ੍ਰੰਥਸਾਹਿਬਉਤੇਦੋਨੈਕੇ ਦੇ ਪੰਜੇਲਾਏ।ਸੌਂਹਖਾਕੇਆਪਸਐਪਗੜੀਆਂਬਦਲਕਰਹਮੇਸ਼ਵਾਸਤੇਦੋਸਤੀ Digitized by Paniab Digital Library / www.paniabdigilib.org