ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/645

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

| ਰਾਜਖਾਲਸਾ-ਭਾਗੜ ੬੨੬) ਮਿਆਹਲੁਵਾਲੀਆਂ ੮੬ ਅਪ੍ਰੇਸ੬:੧੮੯ਈਕੋਲਿਖਾਰੀਆfਓਸਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਣਵਿੱਚਏਜੇਸ਼ਰਦਾ | ਰਿਦੀਰਾਇਅਧਿਕਮੰਨੀਈਸੀਜਦਸਰਲੇਪਲਸ਼ੀਫਨਜ਼ਾਹਿਬਰੈਲਿਖੀਆਂ ਓਸਅਹਿਦਨਾਮੇਖਣਵਿੱਚਸਰਦਾਰਫਤੇRਘਕੁਛਦਖਲਨਹੀਂਸੀਕਿਉਕਿਓ ਮਹਾਂਰਾਜੇਰਣਜੀਤਸਿੰਘਐਐਸ਼ੇਖਉਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਰੈਹਾਲੀ ਜੇਨਦੀਕੁਛ ਪਈਗਰਜਤੈਮਤਲਬਸ਼ਰੀਹਮਾਊਹੁੰਦਾਈਏਹਰਾਇਸਾਹਿਬਬਹਾਦਰਦੀਲੀ ਨਹੀਉਂਕਓਦੋਂਦੇ ਕੰਮਾਂਤੋਸਰਦਾਰਫਤੇਘਦੀਡੈਮਹਾਰਾਜੇਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘਦੀਆ | ਸਮੁੰਬਡੀਰੀਮੁਹੱਬਤਦੋਸਤੀਦਿਦੀਸ਼ਈਸਾਬਤਕਦਮੀਐਸੀਪਾਈਜਾਹੌਜਾ ਦੋਸਰੀਰਮਨਦੋਹਾਂਦਾਨਕੋਸੀਫੇਰ ਹਰਏਕਰਕੇੜੋ ਮੁਰਾਸਤੋਂਬੀਏਨਾਂਦੀਡੀਉ ! ਅਚੋਦਤਾਈਪਾਈਜਾਂਦੀਹੈਬਲਕੇ ਦਰਦਰਫਤੇਜਿੰਘੜੈਲਾਇਤਬਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜੇਦਾਹੌਰ ਕੋਈਦੂਸਸਖਸਤੀਸ਼ੀਖਾਉਂਦਾਹੇਫਨਜਾਹਿਬਨੰਬਾਇਓਸਚਿਠੀਵਿਜੇ ਤੇਜਿੰਘ ਦੀਬਾਬਤ ਲਿਖਾਂਜੇਮਟਟਹਿਬ੧੩ਫਰਵਰੀ੬:੧੮੯ਈਕੋਰ ਦਾਖਫਤੇ ਸਿੰਚਾਲਨ ਬੇਦੀਬਾਖਤਮੰਟਊਲਿਪੀਸੀਜੈਬਸੰਛੇ ਏਹਦੌਕੇ “ਜਦੀਪਸਰਦਾਰ ਤੇ ਮਹਾਂਰਾਜੇਰਣਜੀਤਸਿੰਘਦੀਪਸਮੈਅ ਇਲਉਮਰਿਚਪੱਗਣਦੋਸੜੀਡੈਮੁਹੱਬਤਬਹੁਤਹੋਰਈਸੀਪਹੁਣ-ਏਦਾਆਪਸ ਨਾਮਾਰਨਹੀਔਰ ਨਾਤਨੀਜ਼ਾਹਰਦਾਰੀਨਰਾਜਗੀ ਟੈਪਹੈਪਜੇਤਨਾਦੁਸਰੇ ਮਿਲਦਾ ਸਰਦਾਰਾਂਦੀਹੈਬਲਕੋਦੂਸਰੈਸਰਦਾਰਏ-ਭੀਮਝਦੌਹਨਡਿਜੇਕਰ ਅਸੀਫੈਝੀਕਿਵੇ ॥ ਰਣਜੀਤਸਿੰਘਜੀਕੂਮਤ ਹੋ ਨਿਕਲਜ-ਵਾਸਤੌਕਿਕਊਅਪਜਥੇਦਾਰਬਲਾਉਣ | ਚਾਹੇਏਹੋਫਤੇਸਿੰਘਆਲੂਵਾਲੀਆਹੀਏਕਲਾਹੈ। ਹਫਤੇ ਸਿੰਘ੪੩ਹਲੀਮ . ਧੇਸਾਦੇਮਜ਼ਾਜ ਉਹੈ ਜੋਆਸਦਮਾਦੇਕਰੇਜਾਹਰਲਾਰਡਲੋਕ ਹਮਲਾਵੀਂ ਤੇਲਕਰਦੇਸ਼ਾਮਲੇਮੇਬਹੁਤਨੋਕਸਲਾਹਰਾਜੇ ਰਣਨੀਤਸਿੰਘ ਦਿੰਦਾਰੈਹਾਪਕਿਉਕੇਈ ॥ ਦੇਦਿਲਸਰਕਾਰਅੰਗ੍ਰੇਜੀਦੀਸਥਤੇ ਹਿਕਮਤਗਈਹੈ।ਸਰਕੈਟੌਹਸਰੀ ਕਾਰਅੰਜੀਉੱਤੇ ਬਹੁਤਭਰੱਖਦਾਹੈਕਿਹਬਡੀਜੋਰਾਸਰਕਾਰ ਹੈ : ਜੰ:੧੮੬੬ਬਿਕੋਸਰਦਾਰਫਤੇਘਨੌਮਹਾਂਰਾਦੇਸਾਕੋਟਕਾਂਗੜੇਜਾਕਓਥੋਂ ਅਮਰ . ਸਿੰਘਥਾਪੇਡੂੰਖਾਰਸ਼ਕੀਤਾ ਜੋਨੈਪਾਲਤਫੋਬਹੁਤਦੋਨੋਸੋ ਏਨਾਂ ਬਤੀਜਿਆਂਉਤੇ ਪਹਰੈਹਾਲੀ) -- ਮਈ:੧੮੬੭ਬੇਕੈਮੁਲਤਾਨਵੇਜੰਗਲਖੇਮਹਾਰਾਜੇਨੋਲ · 1 4

  • *

Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org.