ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/710

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:ਰੁਖ਼ -ਭਾੜੇ । ਕਾਬਲਹਣਦਲਬੀਬੇਬੁਲਾਏਅਪਣੀ ਦੋਸਤੀਦਾਹਕਪੂਰਾਕਰਨਲਈਫੌਜਐਤ ੧੫ | ਪਹੁਰਮਕੌਰਮਤਸਿੰਘşਭਾਰੀਭਰੋਸਾਈਟੂਲਕੇਰਈਜੇਪਟੇਆਲੋਵੀਰੋਜ਼ | ਰੋਜਚੜ੍ਹਕਲਾਹੁੰਦੀਦੇਖਦੇਲਮੇਸਹੋਏ ਮੇਨੂੰਅੱੜਿਅੰਦੀਚੁੱਕ ਰਹੇਸਨਏਹਕਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਮਰਇੰਘਦੇਸ਼ਾਉਣਗੇ -ਅਲਓਸਬਨਓਧਰਹੋਬੋਟੋਕੋ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘਨੇਹਿੰਮਤਤਾਂਹਾਰੀਪਰਜਿਤਣਦੀਉਮੇਦਛੱਡਬੈਠਾ।ਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਗੌਰਹਿਸਨੂੰ । ਪਟਿਆਲੇਚਘੇਰਲੀਤਾਅੱਦੂਕੋਈਚੀਜਨਾਜਾਣਦਿੱਤੀਅਬਹਿੰਮਤਘਨੌਜਦੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤਅਪਣੀਫਤੇਹੋਣਦੀਨਦੇਖੀਭਾਈਵੈਸੂਘਤੇਰਾਨਾਜੰਜੋਏਲੋਵੈੱਬ ਤਿਕੌਰਜੀਦੇਸ਼ੇਓਨਾਂਦੀਮਾਰਫ਼ਤਤਾਬੇਦਾਰੀਖਰਾਜਦੀਮੰਨਕੇਆਫੀਸੁਨੇਹਾਭੇਜਾਤੀ ਮਹਾਂਰਾਜਾਅਰਘਨੋਏਸ਼ਔਲਤਨੂੰਗਨੀਮਤਸਮਝਕੋਅਪਣੇ ਬਹਾਦੁਰਭਾਬੀਨੂੰ ਦੁਖਦੇਣਾਨਹੀਚਾਉਦੇਸੋਂ ਓਸਦਗੁਨਾਹਮਾਫਕਰਦਿੱਤਾ।ਬਲਕੋਓਸਦੇਲਕਰਲੈਣ ਖੁਸੀਹੋਕੋਕਈਪਿੰਡਓਸਦੀਜਾਗੀਰkਹੋਰਬਜ਼ਾਦਿਤੇ। ਪਰਓਸਨੂੰਭੋਗਣਨ ਮਿਲੇ।੧੮੩੧ਇਲੌਗੋਵਾਲਡਬਹੁਤਲਰਾਬਪੀਕੇਐਸਾਸੁੱਤਾਅਬਤਕਨਹੀਂ ਕੌਮ ਜਾਰਮਓਸਵਾਆਲਮੁਲਕਤੀਮਹਾਂਰਾਜੇ)ਅਪਣੀਆਸਤਲਾਕ ਓਸਦੀਊੜੀ ਉਤੇਅਪਣੇਅਕੈਰਜਮੂਜਬਚਾਲਈ) ਗਏਥੇਬਾਲਟਿੱਚਰਾਜਦੀਪਟਰਾਣੀਰਾਜਕੌਰਟਿਚੌਧਿਕਾਸਾਹਿਬਸਿੰਘਪੇਦਾਹੋਯਾ ਕੋਟਪੈਦਾ ਬਹੁਤਪੁੰਨ-ਦਾਨਕੀਤਾਰੀਆ) - ੧੮੩ਬੈਸਾਖਮੈਦਾ ਰਬਾਰਕੀਤਰਨੈੱਬਹੁਤਫੌਜਐਕਰਸ਼ਿਅਰੂਸਾਹਿਬਫਰਾਂਸੀਸਫਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਲਾਹਨੇਰਧਨੇਕਾਪ੍ਰਣਾਲੰਟਿੱਚਦੇਰੱਖਮਾਸੀ)ਦਉਤੋਚਆਯਾ ਸਿਮਰੁਬਾਰੇ ਜਿਨੇਸਰਦਾਰਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘਨੂੰਪੰਜਹਜਾਰਸਪਾਹਦੇਕੇਰਾਜੈਗਜਪਤਘਦੀਦਦੇ ਉਤੇ ਇੱਭੇਜਮਾਜਿਸ਼ਨੇ ਖੁਦਹੀਪਾਣੀਪਤਪਹੁੰਚਕੇਐਡਤੇਜੀਦਾਜ਼ੇਗਤਯੋਰੂਨੂੰ | ਮਿਤਦਿਸਿਮਰਨਕਛੱਪਓਹਪੁਣੇਪੇਦਿਲੀਨੂੰੜਗੈਆਲੋਖਮਤੀ ! ਬਦਲੇਮਹਾਰਾਜੇਨੇਸੁਖਦਾਇਘਦੀਡੀਇੱਜਤਕੀਤੀ) -- ਏਸੇਮਾਲਟਿਮਹਾਂਰਾਜੇਨਨਾਹਣਲੈਰਾਮੇਦੀਸਲਾਹਨਾਲੁਕਸਬੇ ਸੈਨਾਬਾਦਲੂਝੈ ਉਬਾਦ ਕਰਕੇ ਓਥੋਂਦੇ ਕਿਲੇਦਾਰਗੁਲਬੇਗਖਾਦੀਨਸ਼ਨਕਰਕੇ ਸੈਫਅਲੀਖਾਂਉਲਾਦਦੇਗੁਜ਼ਾ #ਸੈਟਅਲੀਖਾਦੇ ਘਰਚਾਰਮਹੀਨੇਗਰੂਤੇਗਬਹਾਨੀਰਹੇਸ਼ੇਖਿਦਰੋਏਸ਼ਮੇਸ਼ੈਫਅਲਫੇਅਰ ਮਰਜਣਾ } ਹੋ ) ਬਣ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org