ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/735

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜ -ਭਾਗੁ ੩ ਆਲਾਂ, ਅਲੀਸ਼ੇ ਕੈ mरि। ਲਦੀਅਤਿਲ ਦੀ ( ਕਾਰੀ ੧੧੬| ਮਾਗਾਲੁਬੇਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਕਰੇਜਿਸ਼ਤਿੰਜਕੋਸ਼ਿਘਲੂੰਬੀਹਾਰਕਤਲ ਰਹੀਤੇਜਕਰਨੀ ਪਈ-ਬਰਦਾਰ ਅਲਵੇਲਸਿੰਘਕਾਲੇਕਫਤੇਘਮ ਆਣ ਮੀਆਂਮਾਨ ਹਰੀਕਾਦਲਪਤਸਿੰਘਘਟਰਾਲਮੁਸੀਵਗੈਰੇਨ , । ਸਾਹਿਬਡੂਓਸ਼ਦੀ ਕਰਤੂਤਦੇਤੂਤਛਕਾਉਣਲਈਸਲਾਹਕਰਕੇਕਤ8:੧੮੪੯ ਇਕੋ ਜਿੱਦਣਹਾਂਰਾਜਦੌਰੇਵਿੱਚਘੋਗੇਕਲਬਾਣੁਉਤੇ ਐਨਦਰਬਾਰਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿਸੇ | ਬਾਤਪਰਸੰਯਦਸਾਹਿਬਨੇਅਪਣੇ ਨਿੱਤਨੇਮਲੂਕਦੀਖਾਘ ਢਿਲੋਤੋ | ਮਾਲਸ਼ਿਅਰਡੇਨ(ਜੋਖੇਡੇਟਵੇਰਾਸਿੰਘਵਾਦਾਸ਼ੀਅਲੀਬਖਸਮੁੰਕਤਲ ਕਰਸਿੱਜਦੀਪਓਸਦੇਸ਼ਾਝੀਅਮਬਖਸਜਲਾਲੁਦੀਨਫਤੇਖਾਂਟਰੈਰੇਬਾਰਾਂ ਢਿਆਦਮੀਓਸਦਾਬਦਲਾਲੌਣਾਉਂਪਰਕਿਸ਼ੇਸਿੰਘਪੁੰਗਰੂਕੈਲੋਰੈੱਚਪਹੁੰਚਾਲਕੇ ਆਪਹੀਓਸਦੇਬਇਮਾਮਬਾੜੇ ਨੂੰਚਲਦੇ ਹੋਏ) ਲਵੰਮ ਕਈਦਿਮਹਾਂਰਾਜਓਸਦੇਗਾਹੋਦਤੋਂਗੁਏਰਹੇ।ਓੜਕਸਰਦਾਰਅਲਬੇਲਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਤੈਰਾਮਦਮਾਲਮੀਮਣਸੀਕਾਇਤਾਂਮਹਾਰਾਜੇਨੇਕਤੋਪਰਓਨਾਂਦੇ ਸੱਚੇ Bਬਹਾਦੁਰਭਾਵਤੋਂਮਹਾਂਰਾਜਡਰਦੇਰੈਹਣਾਪਛੇਕੜਰਾਣੀਰਤਨਕੌਰਦੀਸਲਾਹ ਨਲੂ । ਮਹਾਂਰਾਜੇ-ਅਪਣੀਸ਼ਕੀ ਭੈਣਬੀਬੀਸਾਹਿਬਕੌਰ ਨੂੰਜੋਫਤੇਗਲੈਜੈਮਲ ਘਨੱਕੇਸਰਦਾਰਘਰਸ਼ੀਬੁਲਾਕਅਪਣੀਰਤਦਕੁਲਇੰਤਜਾਮਓਸਦੇਇਖਤ 1 ਰਕਰਤਾਪਕਿਉਂਕਿਏਹਬੀਬੀਥੀ ਬੀਬੀਰਾਜਿੰਕੌਰਦੀਪੜਾਈਹੋਈਰਾਜਨੀਤੀ ਸਬਚਾਲੇਚੱਲਣਇੰਦਬਹੁਤਸ਼ਿਆਈਡੈਦਲੇਰਦੂਰਦੇਸ਼) - ਬਿਲਲਾਹਿ ਬੀਥੀਸਾਹਿਬ ਕੌਰ)ਆਉਣਸਾਰਇਕਟਰੀ ਸਬਅਹਿਲਕਾਰਾਤਮੀਲਦਾਰਬਦਲ ਦਲੀਕਰਕੇਅਪਣਾਦਬਦਬਾਬੇਠਾਲੀਅਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰਅਪਣਾਨਾਇਬ ਨਾਡੂਮੱਲਦੇਕੁਤੀਜੋਤੀਸਿੰਘਪੁੰਦੀਪਕਰਦਿੱਤਾ। -- | ਓਸੇਸਮੇਬਰਦਾਰਚੁਹੱਘਭਦੌੜੀਏ ਨੁਣੇਯੇ,ਬਾਜੋਰਦੈਚੌਧਰੀਜ ਹਰੇਵਗੈਰੇ ਨੌਜੋਦਿਲੋਂਦੁਸ਼ਮਣ-ਚੂਹੜਸਿੰਘਸ਼ੇਏਹਲਭਦਿੱਤਾਅਲੀਅਲੇਕਾਣਾ ਉਠਾਕੇਅਪ-ਪਿੰਡਚਤੇਰਾਠਾਣਾਕਾਇਮਕਰਾਵੇਂਵਾਰੇਪਤੁਸੀਸਾਡੇਚੈਲਪਏਸ਼ੇਲਾ ਰਚਫਸਕੇ:੧੮੪੯ ਕੌਚੂਹੜ ਸਿੰਘਅਪਣੇ-ਸ਼ੋਤਲੇਡਾਈਲਸਿੰਘਸ਼ਮੇਤਭਰਨ ਲੋਤਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏਝਸਮੇਘਣੀਏਜਾਉਂਡੇਓਣਾਂਦਰੇਬਾਜਾਦੁਸਟਨੇਬਹੁਤਆੜ੍ਹਨਾਲ਼ ਤਿੰਰਦਾਇੰਤ ਜਾਮੀ) | ਜੇ ਨੇਪਰ ਚੜਾਈ। Digitized by Panjab Digital Library / www.paniabdigilib.org