ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/782

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

3:ਗੁ:ਪਾ:-ਭਾਰ੩ (੭੬੩) ਸਿੰਘ ਅਹੁਦੇਦਾਰਤੌਅੰਬਾਲੇਕਰਸਤੇਦੀਰਖਵਾਲੀਤੇ ਪਾਨੀਪਤਨਥਨੇਸਰ : ਜਗਾਧਰੀਸਹਾਰਨਪੁਰਅੰਬਾਲਾ ਫੀਰੋਜਪਰਸਰਬੰਗੁਲਾਹੌਰਰੁਹਤਕ ਜਲਕੇਏਨਾਂਅਤੇਣਦੀਰੱਖਮਾਂਚਫੌਜਤੰਤਪਰਰੰਖੀਰਲਦ | ਵਿਕਸਬਆਨਅੰਗ੍ਰੇਜੀਫੌਜਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਰਿਏਸ਼ਰਬਤੌਬਿਨਾਂ ਫੋਰਸਬਰਾਹਬਾਗੀਆਨੋਰੋਕਰੰਪੇਸ਼ੇ -ਬਣਾਇਏਸ਼ਮਦਦਤੋਂਇਕੇਦਸਤ ॥ ਫੌਜਤੋਪਖਾਨੇਸ਼ਐਡਜਨਰਲਟਨਕਰਟਸਾਥਰੁਹਤਕਹਬਾਰਸ਼ਰਸ਼ਾਏ ਦੇਬਾਲੋਗਾਂਨੂੰਬਧਾਨਮਸਤੇਭੇਜੀ।--ਜੇਪਟਿਆਲੇਫੌਜ | ਮੈਲੀਵਿੱਚਕਮਦਿੱਤਾ ਹੈਓਸਦੀਮਹਿੰਮਾਤੇਮਹਾਂਰਾਜੈਦਾਧਬਾਦਜਨਰਲ • ਲਸਨਸਾਹਿਬਨੇਬਹੁਤਲਿਆਹੈ।ਫੀਰੋਜਪੁਰਜੋਨੈਬਰਦੈਬਾਗੀਰਸਾਲੇਲੇ 6 ਲੂਮਾਰਕਾਹੋਯਾਬੀਓਸਚਪਟਿਆਲੇਜੀਫੌਜਦਬਹੁਤਕਸ਼ਾਹੋਡੈਕਈ ਆਦਮੀਜਖਮੀ ਹੋਏ।ਏਹਿਲਾਂ ਤੌਬਿਨਾਂਪੰਜਆਖਰੁਮਹਾਰਾਜੇਨੇਤ੍ਰ ਕਰਜੇਤੌਰ ਦਿੱਤਾ।ਮੇਲੇਸਰਬੇਹਤਰਹੇਰੋਗੇਜਮੇਂਭੇਜਕੇਰ ਯਾਬਰਦੀਸਰਟਆਏ ਓਦੀਮੇਵਾਰੰਖਡੀਗਣੀ ਅਲੀਫਤੇ ਹੋਈਪਿਛੋਚੀਫਮਰਦੇਮੰਗਭੇਜਣੇਪਰ੮੫20ਅਸਚੁਣੇਹੋਏ ਮਹਾਂਰਾਜਾਨੇਲਖਨਊਭੇਜੇ।-- ਪਏਐਗਦਰਵੇਚਕਾਰਜਦਲਪੁਛੈ ਗੜ੍ਹਮਚਮਾਤੈਰਾਣੇਨੌਮਹਾਰਾਜੇਤੂੰਮਦਦਚਾਹੀਤਾਗਮਿੰਦੀਅੰਟੀਨਾਲ਼ ਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਲਾ ਨਿਹਾਲਚੰਦਦੀਵਨਜਗਦੀਸਿੰਘਆਦਿਕ ਬਰਦਰਫੋ। ਜੜੱਪਾਦੇਕੇ ਫੋਜਕਰਓਥੋਂਦਾਇਤਜਾਮਕਰਾਦਿੱਤਾ। ਜਦਸਬ ਗਿMਗੈਅਤਾਂਮਹਾਂਰਾਜੇਨਰਿੰਦੂBਘਬਹਾਦੁਰਦੀਆਮਦਦਾਤੇ ਹਿਲਾਦੇਸਿਲੇਵਿੰਚ ਸਰਕਾਰਅੰਗੇਜੀਨੇ (ਫਰੀਦਖਾਜਦੌਲਤਇੰਗਲੈਂ ਆਮਲੁਗੂੰਜਅੰਮੀਉਮਰਾ ਉਪਦਮਹਾਂਰਾਮਦੇਖਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰਬਧੀ ਐਡੀਮਿਹਰਬਾਨੀਕਦਰਦਾਨੀ ਕੀਤੀ।ਪ੍ਰਣਾਰਨੌਲਦੌਲਾਖਰੁਪਏ ਲਾਨੇਆਮਦਨੀਜੋਨੁਵਾਬ ਝੱਜਰਵਾਲ੍ਹੇਆਬਾਗੀਹੋਣੇਕਰਸਰਕਾਰਫ਼ੈਜਬਤ , ਕੀਤਾਸੀਓਹਤਕਮਕਾਨਜੀਨਤਮਹਲ ਦਿੱਲੀਟੱਚ ਜੋਬਹਤਬਰਾਬੇਗਮਦਾ ਫੌਜਵੇਦਿਲਬਧੇਰਪੂਰਬੀਹਰੋਮਕੇਚਕੇਰਾਕਰਏਉਤੇ ਕੁਅੰਕੜਵਾਂਗੂੰਗੇਰਜਕੰ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org