ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/862

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਉਡੰਰੰਕੀਆਂ। (੯੪੩) ' ਖੰਭਾ ਕਰਾਓਸਦੀਗਭਵਤੀਓਸਬਿਪਤਾਦਸਮੇਸਾਹੀਆਂਦੇਵਡੇਵਿੱਚ ਭੰਜਕੋਚ ਨੇੜੇ ਲੀਗਈਓਥੇਓਸਦੇਪੁੰਜੇਮਾਓਨਾਂਹਸੀਆਂ ਨੇਓਨਾ ਨੂੰਰਾਜੇਵੇਪੁੰਸੜੀ ਸਮਝ ਕੈਬੜੇਆਅਦਬਨਾਰੰਸਾਡੇਸੇਵਕੀਤੀ।-- ਜ ਸੌਦੇਦੀਕਿਸ਼ਤੇ | ਨਿਫੋਰਮੋਖਾਧਾਕਈਪੈਡਮਜੀਠੇਸਓਸਨੇਹਾਕਮਨੇਜੇਗੀਰਦੋਹਿਤੇਸਾਹੇਲੀਆਂ ਪਾਸੋਂਬੇਣਤੇਗਮਿਲਗਏ।ਜਦਸੂਹਾਂਦੇਨੇਸ ਬਾਲਕਦਾਨਾਮਸਹਿਭਗ ਖਮਾਗਉਸ ਨੂਤੇਓਸ਼ਦੀਲੰਤਾਨਤੂੰਬਾਂਹਸੀzਆਖਦੇ।ਜਿਸਤੋਂ ਓਰੋਤ ਹੀ । ਹਨੀਪੰਕਰੀਅਮ - ਜੇ ਔਲਾਦਲੰਧੁਬੈਰਾਦੀਸੰਤਾਨਬੈਰਾੜ ਦੀ ਲਟਦੀਦੁਲਟਗੋਡਨਿੰਜਾਂਦੇਹਨਤੈਲੇਸਾਂਹਾਸ਼ੀਹੋਗਏ। ਸੂਹਾਂਵੇਨਨੇ ਰਣਈਸਬਕੋਇੱਕਪੁਰਾਣਾਝੇਹਬਕੋਓਦਾਨਾਮਵਾਰੇਖਜੋੜਾਥੇਹ ਸਰੋ ਕੋਸ਼:੧੬੪੪ਕੋ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੈਜੀਟੈਕਝੇਲੁਆਇੰਟਕਢੀਆਂ ਰਾਜੇਸ਼ ਬੇਟੇ ਰਾੜੇਕਿਤੁਨੈ:੧੫੭੩ਕੋਅਪਣੇ ਬਾਪਦੇ ਨਾਂਮਾਹਰਾ ਸਾਕੇ ਅਪਣੀ ਯਾਨੀਬਣਾਯਾਤ --- ਮਹੇਲੋਗਰਾਜੈਤੂਨੂੰ ਜਾਹਲੀਆਂ-ਕਰਦੇ ਜੋਸ਼ਕਰਕੇ ਦੇਦਾ ਨਾਂਮਸ਼ੀਰਾਜਾਸਾਂਹੌਲੀ ਕਰੋ ! ਆ)--- y:ੜਾਊਉਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੈ ਣਓਲਦਾ ਫੌਰਮੁ ॥ ਨਾਂਵੀਲੀਜਦਬੇਊਡ-»ਲਏਸਵੈਦਾਮਾਲਜਾਹ । ਆ); ---- ਊਦੋਝੋਟੋਭਾਰਲ ਮਾਹਜਹਾ ਦਰਬਾਣੂ ਪ੍ਰਣ ਵਜੋਤਰਨਤਾਰਨ ਤਲ ਵਿਚ ਤੌਹੌਇਤਦੀਖਿਲੜੋ ਬੰਨਦ ਅਲੰ7 ਦੌਮਝੌਣ ਗੁਰੂਹਰਿਬੈਦਹਿਲਦੈ, ਤੌੜਿਦ ਸੌ--

੩ ੭ ਤੋਂ ** ਕੇ ਚੌਰੀਭਾਲਦੇਖਦਾਮੰਦਹੋਯਾ ਏਹਜਗੁਰੂ ਡਿਪ-ਮੁੱਤੋਂ

ਅੰ ਕਕੌਅਪਣੈਸਬੀਅਸਮੇਡਅਨੰਦਪੁਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੈਰਬਾਬੇ ਬੰਦੋਬਦੇਹਰਏਕਮਾਰਕੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲgਖਾਲਸੈਂਟੌਰਹਿੰਦਾਰੈ - ਹਿੰਦੁਥਰਮਤੇ ਝਲਦੇਏਰੋjਅਨੇਕ ਲੋਗ ਬੌਸਦੀਡੋਗਦਾਫੀ ਹੋਏ)--- ਏਸ਼ਦੇ ਇਕ ਘੋੜੀਬਹੁਤ ਚਲਾਕਣੋ ਸ਼ੇਰਮਾਜੀਤਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨਵਰਤਨਬਣਾਏ ਕਾਲੀਦਾਸ ਬੈਰੋਮਝ ਹੀ ਸੰਭਵ ਰੀਥਤੇ ਅੰਛਕਣ ਨਾਟਕਬਜੈਵਿੱਚ ਉਸਦਾਸ਼ਿਤ ਲਿਖਾਓਸ easins Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org