ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/867

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ

________________

ਰਾਜਖਾਲਾਬਾ)-ਭਾਰ੩੮ ੪੮) ਇਸ਼ਕ ਚੰਕੀ 2•੮ ਘਅਪਟੀਬੰਦੂਕ ਫਟਣੇਦੀ ਚੋਹਨਾਥੁਲੂਕਰੀਆ। -ਮਾਣੇ ਖ਼ਬਥੇਰਾਬਖੇੜਾਹਟਰਪਰਸਰਦਾਰਜੇਸਿੰਘ,ਨੰਜੇ-ਬੁਚੰਕੀਆਂ ਵੇਲਸ਼ਕ ਰਿਆਇੰਤਜਾਮਅਪਣੌਜੁਲੈਕੇਜੰਜੰਗਤਾਂ ਓਰੀਗਰਮਰੰਪਰਰਰੇ ਰਚੜਤਘਦੇਮਰਨੇਨੇਏਧਰਦੇਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਬੁਝਾਉਂਡੇਸਰਦਾਰਜੈਸਿੰਘ ਤੇਹਕੀਕਤ ਸਿੰਘਨੌਅਪਣਸਹਾਇਸੋਰਾਵਰਮ-ਸਮਝਕੇਸੋਮਾਕਿਝੰਡਾਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਡਾਂਸਾਨੂੰਪਹਿਲੇਹੀਨੇਚਣੇ ਚਬਾਰੈਹਾ ਸੀਹੁਣ ਏਸ਼ਮੇਸ਼ਾਨੈਕਛੰਨਾ ਏਸੇ ਕੈਮਝਰੀਏ ਤਾਂ ਬਚਦੇਹਾਂ।ਏਹਪਾਪਬਾਪ ਕੇਭੰਗੀਆਦੇਸ਼ਕਰਣਿਚੋਂਇਕ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਬਾਤਚੂੜੇ ਨੂੰਕੁਛਦੇਣਾਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰਊਸਿੰਘ ਨੂੰਗੋਲੀਬੰਦੂਕਨਾਥੁਰਦਿੱਤਾ। | ਇਹੁਣਕਿਸੇਢਾਰੇਡਕਿਸੇ ਦੀ ਪੰਡਅਹਿਮਕ ਭਰੇ ਡੇਡ ਸੋਰੀਲਸਿੱਖਾਂ ਲਈ। ਬਲੋਗਾਂਨੂੰਕੰਚੇਕੋਰੜਤੇ ਪਹਾੜੀਉਂਜੂਦਸਦੇ ਆਪਹੀਓਹੋਕੁਛਬਣਕੇਅਪਣੇਸ਼ੇ ਤੇ ਰਿੜ੍ਹਬੈਰੇ ਕੁਛ ਨਫੈਮਾਂਐਮੇਹੱਟਿਆਅਪਣੇਐੱਮਣੀਸਰਦਾਰਬੈਕ | ਵਿਸੂਰਬੀਰਸਿੰਘਮਰਵਾ ਬੈਠੇਕੇਵਲਓਦੋਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਖਾਧਾਸਿੰਘSਐਸਡੋਗਰਾ ਤੌਹਰਤੇਤੋਰਤੋਂ ਫਾਇਦਾਬਲਕਦੀਬਾਬਾਖੋਕੈਡੋਗੇ ਰਾਜੇਸ਼ | ਏਹਨਾਏeਤਮਹਰਾਜੈਰਣਜੀਤਘਦੇਬ੍ਰਿਤਾਂਤ ਵਿਚੋਂ ਪੜਨਵਾਬੂਝੁਰੰਗ | ਤਰਾਂਸਾਬਤਹੋਜਾਉ। ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਨੇਕਰ ਕੁੰਗੀਸਰਦਾਰਹੌਲੇਖੇਗ)--ਤੇਘਨੇੜੇ | Rਰਟਿਚਦੇਖੋ)- ਪਤਾਂਰਾਜੇਰਣਜੀਤਦੇਉ ਨੇ ਸੋਚਮਾਜੈਊਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਆਬੜੇ | ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਖਨਾਛੰਡਣਗੇ- ਓਵੇਲੇਊਜਰਾਜਦੇਉਨੂੰਅਪਣੀਸ਼ੰਦੀਦੇਣੀਕਰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ 24 ਹਜਾਰਰੁਮਾਨਜਰਵੇਕੇਅਪਣੇ ਗਲੂਟਲਾਹਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮਵਿੱਚ ਸੁ ਚੱਕੀਏਤੇਭੰਗੀਸਰਦਾਰਾਂਦਾਬੇਰਹੁਡgਰੈਆਤੌਹਰਜਾਖਰ ਚਾਬੀਏਨਾਂਦਾ ਹੋਯਾ।ਸਰਦਾਰਜੈਸ਼ਿਤਾਂ ਦੌਲਤਜੋੜੀਸਲ ਸਰਦਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਿੰਲੈਕੇ ਘਰ ਬੈਠਾ-- ਏਨਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਦਲੇ ਬਹੁਤਬਖੇੜੇ ਝੇੜੇ ਬਧਨੇਸ਼ੇਪਰਸਰਦਾਰਜੀਊਘ ਆਹਲੁਵਾਲੀ | ਏਅਇਕ ਮਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂਚਪੇਕੇ ਦੋਹਾਪਾਮਾਂਨੂੰਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਸੁਲ ਕਰਾਦਿੱਤੀ ਬਰਦਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘਦੇਮਐਤੇਹਿਜਘਰੋ ਬੇਟੇਇੰਕਬੀਰੀਰਾਜਕੌਰਸ਼ੀ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org