ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/887

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

- - ਰਾਜਖਾਲਸਾ)-ਭਾਰ੩੮੬੮) 1:ਰਣਜੀਤਉ ਮਹਾਂਰਾਜੇ ਨੂੰਓਹ ਰਾਜਨੀਤੀਵੀਚਾਲਸੁੱਝੀਜੇੜੀਰਿਨੀਪੋਥੀਆਈ ਚਲਿਖਗਏ ਹਨ) - ਯਥਾ ਕਬੁੱਤਪਕੌਨਰੋਮੀਤ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਵਰਚੀਤ | ਊਤੇ ਕੌਨਜੈਕੁਮੀਤਜੋਕੁਨੀਤਿਕੋਧਰੇਰੀ ਕੌਨਸੰਗਮੇਲਣੇ ਕੌਨਕੋਅਧਿਕਡਾਨੇ ਕੌਨਕਕੁਸਤੁਨੇਜੀਕੈਫਰੇਹੈਨਪੀਪਰਾਚੀਨਬੈਰੀਕਨਵੀਨਐਰੋਕੌਨ ਉਦਾਸੀਨ ਹੈ ਅਧੀਨਕੋਖਰੇਰਹੈ)ਸੋਈਰਣਜੀਤਸਿਘਨੀਰਹੂਰਨਘਚਾਹੀ ਏਬੇਚਾਰਜੋਈਰਾਜਮਕੋਕਰੇਰ)-੧ਕੌਰਾਜਨੀਤੇ ਸ਼ੇਅਜੀਤਰਿ ਜੀਤੈਜਾਇ ਕੌਨਸੁਚ ਸੇਕਸਚਿਵਸਾਵਧਾਮੀਨਲੁਭਕਾਮ ਆਜਾਮਨੂੰ ਰਾਮਕੌਨਸੁਖਦਾਈਦੁਖਦਾਈਕੋਨਿਨਹੈਮਕੌਨਕੋਨਿਕਟਰਾਖੇ ਭੋਜੈਕੋਬੀ ਕਟੋ ਫੌਰਕੌਨਮੇਰੋ ਪੰਛੀਤਿਪੰਛੀਕੋਮਹਾਂਨਹੀਐਸ਼ੇਰਣਜੀਤ ਰਾਜਮਹਾਰਾ ਜਨੀਤ ਕਰਤਬੇਚਾਰਰਾਜਨੀਤਿਕੇਨਿਧਾਂਨਹੀਂ।2 ਕੇਤੀ ਉਤਪਤਿਤੈਖਰਚਕੇਤੋਥ ਚਤ ਹੈਕੌਮਤੌਰ ਔਰਚਹੀਏ ਆਮਦਬਢਾਇਬੋਪਕੌਨਵੈੱਨਸੂਰਬੀਰਕੌਨ ਕੌਨ ਦੇਸ਼ ਘžਕੌਮ ਫੌਰ ਕੇਤੀ ਫੌਜਚਾਹੀਏ ਬਢਾਇਬੋਪਕੌਧੜਾਨਿਰਬਲਪਰਬਲਕੌਮ ਹੈ ਕੌਨਕੋਬਢਾਵੈ ਕੈ ਕੌਨਕੋਘਣਾਇਬੋਰਮਾਨਹਰੀਘਰੀਘਰੀਰਾਜਕਾਜਥਾ ਜਿਹਿਤ ਮਹਾਂਰਾਜਕੋਬੇਚਾਰਣੇਤਰਹਾਇਬੋ ਸਥਾ ਦੇਵੀਦਾਸ-ਛੋਟੇਛੋਟੇਗੁਲਰਕੋ ਬੂਰਨਕੀ ਬਾਰ ਕਰਪਾਤਰੇਏ ਪੌਧਾਪਾਨੀ ਪੋਖਕਰਪਾਰਬੋਪਲੀਟੂਲਰੇ ਸੈਫੂਲਖੋਹਿਲੇਵੈਦੁਨਘਨੇਦਰਖਤਬੇਕਠੌਰ Bਉਪਾਰਬੋਨੀਚੇ ਪਰੇਇਨਸ਼ੋਟੋਕੋਪੈਂਦੇ ਊਚ ਕਰੈਊਚੇਬਢਗਏਜਰੂਰਟੀ ਡਾਰਬਰਾਜਨਕੋਮਾਲੀਆਫੋਰਘਰੀਰਾਤਰਹੈਨੇਤਤਿਚਾਹੀਅਤਏ ਨਾਬਿਚਾਰਬੋ॥੧ਮੁਬੇਰਸਾਂਪਰਾਖੇਮਪਰਮੋਖੇਬੇਲਪਰਖੇ ਕੋਕਹਾਂਭੀਤ ਹੈਪੂਤਪੋਭੂਤਰਾਖੇਭੂਤਰਿਪੋਬਿਭੂਤਿਖੇ ਖਟਮੁਖਗਜਮੁਖ ਕੇਵਜਹਿਰੀਤਿ ਹੈਅਪਰਬਾਂਅ ਰਾਖੇਆਰਪਰਨੀਰਾਖੈਬਿਖਪਰ ਅਖੀ ਰਾਖੈਸੋਈਜਗਜੀਤਹੈ)2 - ਜਮਹਾਰਾਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਏਹੋਜੋਹੀਰਾਜਨੀਤਿ ਫੁਰੀਤਾਂ ਓਸਨੇ ਪੰਜਾ ਬਿਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤੇਅਦਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਸੀਹਰਬਾਨੀਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰਅਲਜਾਉਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇਕੁਛਗਾਉਲੀਸਰਦਾਰਫਤੇਘਆਲ਼ੇ नेही ਦਾ ਵੀਚਾਰ Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org