ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/894

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

- = - -- - --- rince


ਤੇ ਗੁ: ਖਾ:-ਭਾਰ੩ . (੮੭੫) ਸ:ਰਣਜੀਤਸਿੰਘ ਘਾਲਛੁਤਾਯਾਅਹਿਮਦਖਤੋਂਇੰਕਲਾਖਰੂਦੰਡਤੇ ਅੰਗੋ ਨੂੰ ਸੰਠਹਜਾਰ 39 ਲਾਨਾਖਿਰਾਜਓਸਦੇਮੈਠਹਿਰਾਓਦਾਰਾਜਓਸ਼ੇਲੂਵੇਕੇਸਰਕਾਰਲਾਹੌਰਆਂ ਸਏ)-, ਰਾਜੇਸੰਸਾਰ ਚੰਦਨਫੇਰਫਬਾਦ ਕੀਤਾਸਦਾਕੌਰਦੇgਲਾ ਏਹੋਏਜਾਕਰਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਸਜੀਗਰਾਜੇਨੂੰਹਰਾਕੇ ਓਸਦੇ ਕਈਟੋਰਾਣੀ ਲੈਦਿੰਤੀ) ੧੮੬੧ਇ:ਕੌਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਮਨੀ ਨੂੰ ਗੋਲੰਤੋਪਖਾਮਾਂ ਦਿਤੈਸ਼ੌਅਸਵਾਰਦੇਅਫ਼ਰਕੀਤਾਹਰੀਸਿੰਘਸਲੂਏ ਨੂੰ ਜੋਹਿਲੇ ਰਾਜੇਵਾਮੁਸਾਹਿਬਜ਼ੀਅੰਸ਼ਪੈਦਲ ੮ooਅਸਵਾਰਦੀਸਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀਤੇਭਾ ਬਾਹਿਬਦਾਖਤਾਬ ਬਖਸਕਿਉਂਕਿਮਹਾਰਾਜੇਓਸਦੀਮਾਈਦਾਦੂਧਪੀ ਡਾਲੀ)- ਦੇਸਘਮੰਜੀਠੀਏ੪ਅਸਰਦਾਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਨੂੰooਅਬਟਰਦਾ ਬਰਦਾਰਬਣਾਯਾਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ00ਅਲਵਾਰ ਦੇ ਕਿਰਾਲਮੰਡੀ ਨੌਧਉਨੂੰਚਾਰਜ਼ੋਅਸਟਾਰਦੇਕੇਪਿੰਡੀਘੋਪ ਦੋਹਾਕਮ ਮਕੀ)-ਅ ਘਪਾਰੀ ਨੂੰ,ਅਸਵਾਰਵਾਰਿਸਾਲਦਾਰਡਿਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ੧eਖੇਦਲਦਾਕੁਮੇਦਾਨਲੇਹਾਲਇੰਘਅਟਾਰੀਵਾਲੇ8ਤੇਬਾਜਥੇ: ਪੰਜ ਸੌਸਪਾਹੀਦੀਸਰਦਾਰੀਵਿੰਡੀਏਸ਼ੇਅਕਸਰਦਾਰਬਦਲੇ ਬਨਾਏਮਲਕਦਇੰਤਜਾਮ ਕੀਤਾ-ਪਜੰਸਾਸਿੰਘਭੇਗੀ ਤੇਚੇਤਸਿੰਘਭੈ ਗੀਤੋਂ ੧੦ ਅਸਰ ਫੜੇਆਲੂਵਾਲੀਏ ਤੋਂ 200 ਸਾਹਿਬਘ ਜਰਾਤ ਵ ਲੋਂ੧੫ਦੂ ਘਨੰਯੇਸਰਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਨਕੰਨਾਂਤੋ ੩ ਹੋਰ ਮਾਉਦੇਸਬਸਰਦਾਰਾਂ ਤੋਂ•0, ਦੁਆਬੇਦੋਸਬਸਰਦਾਰਥੋਂoe ਪਹਾੜੀਆਂਤੋਂ੫੦੦੦ ਏਸ਼ੇਰਾਂਜੈਸਾ 2 ਕੋਈਐਗੀਰਦਾਰਈਸਭਨੋਤੇ ਅਪਣੀ ਨੌਕਰੀਚਅਬਦੁਲੈਕੇਇੰਕਬਰੀਲਸਕਰਮਕੜੀ ਤਾ॥ - - ਸ: ੧੮੬੪: ਕੋ ਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਮੁਲਕਦਾਦੌਰਾਕਰਜ਼ਮੇਬਾਰਤਕਦੇ ਸਬਮੁਸਲਮਾਨਹਾਕਮਾਂਨ ਲੇਖਭੇਜਮਾਕਿਣਤੁਸੀਸਰਕਾਰਲਸ਼ੀ tਗੂਰਮਹੰਮਦਦੀਲਤਾਨਪੀਜਾਓਊਬੜਬਦੇਹਨਤੇਮਕਬਰਾ ਥੀਓਸਦਾ

5 - 2 C, - E Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org