ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/901

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਜੀਬਫਿਰਦੇਹਨ।ਏਹਗੋਲਸੁਣਕੈਸਰਕਾਰਮੈਲਾਨੋਲਾਲ ਹੌਕਰਹੁਕਮਥੈ । ਤਾਲਬਫੌਜ ਕਸੁਰਠੁਚਲੀਆਂਆਉਣਾ।ਤੇਸਰਦਾਰcਤੇਦੋਫੈਜਮਹਾਂਰਾਜੇ ਦੇਸ਼ਾਬਥੇਦੋਹਡਬਲਕੁਚਕਰਉਤੇ ਹਲਾਕਰਨਲਈਭੇਜਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚਟੌਤੀਭਾਦੋਂਦੀਆਂਘžਟਾਂਉਕਸੁਰ ਉੱਤੇ ਚੜਆਈਆਂਪਠਾਣਾਂਦਾਇਲ . ਆਲੂਮਾਰਕੇ ਬੋਥਾ ਕਰਦਿੱਤਾ)-ਓਧਰਕੁਤਬਦੀਨਨੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰਕੰਡਕਰਕੇ ! | ਸਲਾਹਪੁੱਤਾਂਸਬਨੇਰੋਆਖਮਾ(ਬੱਕਰੇਦੀਆਂ ਕਤੀਕਰਪੁੱੜਦੀਖੇਰਮਨਾਵੇਗੀ | ਅਸੀਜਹਾਦ ਕਰਾਗੇ।ਅਰਥਾਤਸ਼ਹੀਦਹੋਣਗੇ।ਏਹ ਕਹਿਕਰਪਣਗਾਨੇ ਨਿਕੇਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਖੜੋਤੇਟਤੇਕਿਲੇਉੱਤੇ ਤੋਪਾਬੀਤੀਆਂ-ਦੋਹਾਂ ਪਾਲ : | ਕਿਤੋਕੜਕਪੇਈਆਂਉੱਨਤੋਪਾਂਦੀ ਚੋਥੇ ਦਿਨਤੀਤੁਫੰਗਾਂ ਦੀਲੜਾਈਬਤੀਤੇ : ਸੀਨਾਹੁੰਦੀ ਰਹੀ।ਪੰਜਵੰਦਿਭਾਰੀਭੜਭੜੀਵਾਹੁੰਦਉਠਕਰ ਗਾਜੀਅਲੀਬੋਲੇ। ਕਿਖਾਲੜੇ ਉੱਤੇ ਆਪਏਰੇਨਾਂਅੰਗਾਘਾਨੇਬਡੇ ਜੀਰਜਤੇਮਸਕਲਨਾਲੀ! | ਸਾਰਾ ਦਿਨਦੋਹਾਂਪਾਤੋਂਰਬਰਮਾਸ਼ੰਕੜੇ-ਘੋੜੇਨਮੇਦਾਨਵੈਂਚਰਸ਼ਿੰਦੇ। | ਪਠਾਣਾਂਦਾਹਰੋਕ ਦਾ ਹੌਸਲਾਬਧਆਛੀਨਅਕਾਲਅਕਾਲ ਗੜਗੰਜਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸੇਨੇਮਠਵਾਂਉਤੇਹਲਾਕਰਤਾਜਦੀਪਮਹੰਮਦੀਬਹੁਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲੜੇ ਪਰ ਸਿੰਘਾਂਤੇਗਮਛੇਕੜਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਕੁੜੇ ਪਠਾਣਅੱਗੇਧਰ ; ਲੀਏਪਸ਼ੰਕੇਸਾਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਬਤੇਖਾਲਸੇਨੇਹਿਰਨੂੰਘੇਰਕੇ ਅੰਗਬਰਸ , ਉਣੀ ਸੁਰੂਕਤੀਬਾਹਰਅੰਦਰਜਾਣਾਆਉਣਾ ਸਬਦਾਬੰਦਕਰਰੱਮ► ਨਿਚਲਹਿਰ ਥੋੜੇਜਲਦੀਅੰਛੀਆਂ੬ਰੀਤਉ-ਸ਼ੈਕੜੇਆਦਮੀ ਭੁੱਖਦੋਖੋਮਗਏ।ਬੰਕਰੀਬੇਸਗਉਬੈਲਘੋੜੇ ਉੱਠਲਬਭੁੱਖਦੋਖੇਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਲੀਡੇ)- ਜਦਅਕਲਮਲਾਟਮੰਚਲਰਕਾਰਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾਜੋਕੋਝੀ ਦੀ ਤੂੰਬਾਹਰਜਾਣਾਚਾਹੇ ਸਸਗੈਰਕੇਖਾਲੀਨੰਬਰਲਜਾਰਜਟੋਸਰਕਾਰ . ਏਹਹੁਕਮਬਾਬਾਆਦਮਦੀਨਫੀਰੀਹੋਗੇਆਲੋਗਕਰਾਂਦੇਮੁਰਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇੜੇ , ਰੋਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਫੇਰਤਾਂਡੋਟੀਦੇਲਾਲਚਸਬਖਲਕਤਉੱਠਤੁਰੀਘਾਹਿਗ | ਵਿੱਚ ਬੜਕੇਐਸੀਲੰਮਰਾਈਕਿਲੇਦੇਘਕੁਛਨਾਛੰਜੋਅਬੋਝਮਾਸਿੰਘ, | ਵਿੱਤਰਕਭਾਜੜ ਪੈਗਈਪਭੈਣ$ਭਾਈਸੰਸਨੂੰ ਜੁਈਪੁੱਨੂੰਮਾਈਕੋਈਕਿਥੇ । ਕਰਕੇਲੋਰਲਾਤੇ Digitized by Panjab Digital Library / www.paniabdigilib.ora