ਪੰਨਾ:ਸ਼ਰਾਬ ਕੌਰ.pdf/33

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

| ਸਿਆਮਘਟਾਉਮਗੀਚਹੂਓਰਨਮਧਲਸੇਜ਼ਲਾਦੁਤਭਾਰੀ੨੫ ਸੀਤਲਮੰਦਸ਼ਮੀਰਲਗੇਤਨਸਾਥਰਿਲਉਦੁਨਝਰੀ। ਛੇ ਦਬਚਿੜਚੇਕਾਵਿ ਸੁੰਦਰਨਾਰਬਚਿੜਉਚਾਰੀ ॥ ਈਦਿਲਬਿਖੈਸੁਖਦਾਇਕਪੀਵਹੁਂਮਦਰਾਮਦਕਾਰੀ॥ ਉਧਸਰੀਰਥਿਖੇਹਪਾਨਕਰੈਮਦਰਾਪਲਦੋ। ਫੇਰਦੁਆਸਮੇਗਨੀਪਚੀਕਨਮਾਸ਼ਅਹਾਰਕਰੋ ਉਸਮੱਪਲਆਪਣੇਪਲਭੋਜਕਾਲੇਕੇਸੋ ਚੇਤਹੀਪਮਤਭਾਖੜਮਾੜਨਲਖੋਮਿਤ ਜੋ ਗੀਖੈਮਰੂਮਧੁਰਦਾਆਦ ਕ੍ਰਿਪਾਨ। (ਦੋਹਾ: ਨੂੰ ਸੀਤਲਕਾਲਖਨਪਵੇਗੋਨਕਪਿਸ਼ਵ ਸੁਜਾਨ। ਕੱਹਤਰਨਤਾਕੋ ਕੈਲਰਨਿਖਦੇ। ਜਬਘਾਤਨਤੀ ਹਰੇਰੇਗੰ ਧਰਕੋਬੇ। ਬੂਹੋਇਤਨਤਾਸਕੋ ਆਮੁਬਢੇ ਤਨਕੇ। ਤੇਜਬਢੇ ਬੇਕਮਬਢੇ, ਬਢੈ ਕਾਮਹਿਤ ਹੇਰ (੧) ਕਾਲੀਆਂ੨ ਘਟਾਂ ਚੌਹ ਪਾਸੀਅਡੀਆਂ ਹੋਣਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਠੰਢੀਤੇ ਹੋਲੀਲਗਦੀ ਹੋਵੇ ਪੌਣਸਰੀਰਨਾਲਹੀਨਿਕੀਆਂਉਦਾ ਪੈਦੀਆਂਹੋਣਜਬੇ ਕਵੀਸ਼ਤ ਮੋੜੇ ਛੰਦਬੈਨਰ ਹੋਣ,ਤੇ ਇਸਥੀਬੀਕਵੇਤਾ ਗਾਉਦੀਆਂ ਹੋਣ।ਏਹੋ ਜਿਹੇਸੁਖ ਇਕ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੀਦੇ ਹਨਸ਼ਰਾਬ ਅਮਲਹੇਕਾਰ ਕਰਨਵਾਲੀਓ) ਸਵੇਰੇ ਸੁਤਿਆ ਨੇ - |ਅਨ ਧੋਸੁਧਹੋਕੇਲੇਂਡੋਝੇ ਥਪਵੇ।ਫੇਰਦੁਪਹਰ ਸਮੇ ਦੁ=ਤੋਲੇਵੇ ਨਾਲ ਬਿਧਾ ਸਖ਼ਦੇ ਇਕਰਉਧਆਵੇਲੇ ੨੪ਤੋਲੇਵੇ ,ਤੇਨਤੋਲੇ ਰੋਟੀਦਵੇਲੇਤੇ ਤੇਨੜੀਮੰਗ ਇੰਦਵੇ ,ਪਰਕਦੀ ਸਿਅਏ ਏ ਪੰਜਾਂ ਵੇਲਿਆਈਡਿਤੈਨਤੋਲੇਮਾਣਸਦੇ ੩) ਸਾਉਣ ਭਾਦੂਵਿਚ ਲੁਮਿਨੀਮਣੇ ਨਕੇਆਦਿਕਦੀਪੀਸਿਅਲ ਵਿਚਉ ਕੰਨੀ ਖ਼ਰਾਬਪੀਵੈ ਗੁਣਤੇਪੀਠੇ ਹੋਏ ਸਕਾਂ ਦੀਚਤੁਰ ਮਨੁਖ੪)ਕੇਹਦੇਹਸਿਆਣੇ - ਮਾਇਉਸਨੂੰ ਜੋ ਇੜੀ ਵਿਚ ਸੁਖਦੇ , ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾਆਦੇਕਰੋਗ ਸਰੀਰਦੇ ਸਿਰੇਦੁਰਕਰੇਗਸਰੇਗਧਰਨੈਲਿਖੀਰੇ !) ਸਰੀਰ ਮੋਹੋਜਾਂਦਾਹੈ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਮਰਵਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰੋ। ਤੇਜ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਬਲ ਵਧਦਾ ਹੈ , ਕਾਮ ਦੀਪੀਣਧਦੀ ਹੈ ਭਾਂਵਿਦੇਖਲਓ। * ਕਬਾਬ ਗੁਰਧੱਰੀ ਬਾਰਪਾਖ ਮਾਰੇ ! Digitized by Panjab Digital Library | www.paniabdigilib.org