ਭਾਰਤ ਕਾ ਗੀਤ/ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈਂ ਤੁਮ ਮੇਂ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਗੀਤ ੬

ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਲਵਾਨ ਹੈਂ ਤੁਮ ਮੇਂ,
ਯੋਧਾ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈਂ ਤੁਮ ਮੇਂ।
ਦਾਨ ਵੀਰ ਧਨਵਾਨ ਹੈਂ ਤੁਮ ਮੇਂ,
ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਰਣਵਾਨ ਹੈਂ ਤੁਮ ਮੇਂ।
ਧਰਮਵੀਰ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈਂ ਤੁਮ ਮੇਂ,
ਨੇਤਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈਂ ਤੁਮ ਮੇਂ।
ਭਾਰਤ ਕੀ ਸੰਤਾਨ ਤੁਮਹੀ ਹੈ,
ਭਾਰਤ ਕਾ ਸਨਮਾਨ ਤੁਮਹੀ ਹੋ।
ਤਾਨ ਸੈਨ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇਗੰਬਰ,
ਡੇ ਭਾਸਕਰ ਉਦੇ ਸ਼ੰਕਰ।

ਪਰਬਤ ਜੀਤ ਸ਼ਰੱਪਾ ਤੇਨ ਸਿੰਘ,
ਪਵਨ ਪੁੱਤ੍ਰ ਸਰਦਾਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ।
ਮੇਯੋ ਮੋਪਲਾ ਰੰਗੜ ਬੋਹਰਾ,
ਭੀਲ ਗੋਂਡ ਸੰਥਾਲ ਕਨੌਰਾ।
ਰਾਜਪੂਤ ਰਣਜੀਤ ਰੰਗੀਲੇ,
ਮਰ ਹੱਟੇ ਮਨਚਲੇ ਹਠੀਲੇ।
ਗੁੱਜਰ ਜਾਟ ਅਹੀਰ ਕੁਮਾਂਊਂ,
ਸਿੱਖ ਗੋਰਖਾ ਬਲ ਬਲ ਜਾਊਂ।
ਮੇਵਾੜ ਔਰ ਚਿਤੌੜ ਕੇ ਰਾਣਾ,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਘਰਾਣਾ।
ਨੈਪਾਲ ਔਰ ਭੂਟਾਨ ਕੇ ਯੋਧਾ,
ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇ ਯੋਧਾ।
ਤਲਵੋਂ ਪਰ ਤੱਯਾਰ ਖੜੈ ਹੈਂ,
ਜਾਨ ਹੀਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਖੜੇ ਹੈਂ।
ਏਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪਰ ਨੇਤਾ ਕੇ,
ਲਪਟੇਂ ਝਪਟੇਂ ਰਣ ਮੇਂ ਡਟ ਕੇ।
ਇਕਦਮ ਯੂੰ ਘਮਸਾਨ ਪੜੇਗਾ,
ਪਲ ਮੇਂ ਆਸਮਾਨ ਗੂੰਜੇਗਾ।
ਸਭ ਕੀ ਭੂਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ,
ਸਾਂਚ ਕੇ ਆਂਚ ਕਭੀ ਨਾ ਆਏ।
ਨਿਆਇ ਕੀ ਯਿਹ ਅਚਲ ਕਹਾਨੀ,
ਦੂਧ ਦੂਧ ਔਰ ਪਾਨੀ ਪਾਨੀ।