ਸ਼੍ਰੇਣੀ:ਇੰਡੈਕਸ - ਮੈਚ ਐਂਡ ਸਪਲਿਟ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
ਅਗਿਆਤ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਰੋਤ ਫਾਈਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮੱਸਿਆਤਮਕ ਸਰੋਤ ਫਾਈਲ ਓਸੀਆਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੈਚ ਐਂਡ ਸਪਲਿਟ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੰਪੂਰਨ


ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਚ ਐਂਡ ਸਪਲਿਟ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ:

  • ਟੈਕਸਟ ਵਿਕੀਸਰੋਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਨਾ ਨੇਮਸਪੇਸ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
  • DjVu ਜਾਂ PDF ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਹੈ।

ਇਹਨਾਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਨੇਮਸਪੇਸ ਵਿੱਚ {{migrate to|Index:filename.djvu}} ਨਾਲ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਫ਼ਾ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।