ਆਓ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੀਏ/ਅੱਗੇ ਸਿਹਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਰੀ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਅੱਗੇ ਸਿਹਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਰੀ

ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਲੰਬੀ ਜੋੜੀ ਇਹ ਪਿਆਰੀ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਬਿਹਾਰੀ।

ਖੂੰਡੀ ਜਿਹੀ ਅੱਖਰ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਜਾਵੇ।
ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਈ ਅਖਵਾਵੇ।
ਉਹਨੇ ਸੂਝ ਪਾਈ ਜੀਹਨੇ ਸੋਚੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ....................

ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਸਿਰ ਧਿਰ ਚਿਰ ਲਗਵਾਉਂਦੀ।
ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਸੀਰ ਧੀਰ ਚੀਰ ਕਢਵਾਉਂਦੀ।
ਭੁੱਲ ਹੋਜੇ ਜਾਣਲੋ ਫਰਕ ਪਾਊ ਭਾਰੀ
ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ.....................

ਲਿਖਦੇ 'ਚਰਨ' ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਿਤ।
ਕਦੇ-ਕਦੇ ਨੀਤ ਉਹਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਿਤ।
ਸਿਹਾਰੀ ਪਵੇ ਕੁੱਦ ਚੀਕ ਮਾਰਦੀ ਬਿਹਾਰੀ।
ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਿਹਾਰੀ..................