ਕੌਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੁਲੇਲ/ਕੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਕੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ

ਦੇਖ ਬਦਰੰਗੀ ਫਲ ਫੁੱਲ ਸੜੀ ਜਾਣ।
ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੇਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ।

ਭਿੰਡੀ ਕਹੇ ਟਿੰਡੀਏ ਨੀ! ਸਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ।
ਆਲੂਆ-ਕਚਾਲੂਆ ਵੇ! ਆਗੀ ਗੈਰ ਜਾਤ।
ਮਟਰਾਂ-ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੇ ਟੁਟਗੇ ਨੇ ਮਾਣ।
ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ........................

ਖੁੰਭੀਆਂ ਅਰਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨੀ ਜੇ ਘੱਟ।
ਗਾਜਰਾਂ ਪਿਆਜਰਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਮੱਥੇ ਵੱਟ।
ਮੂੰਗਰੀਆਂ ਸੀਂਗਰੀਆਂ ਗੀਤ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣ।
ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ........................

ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ ਨ੍ਹਾਸਾਂ ਫੁਰਕਾਉਣ।
ਤੋਰੀਆਂ ਤੇ ਖੀਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲਵੇ ਕੌਣ।

ਅਦਰਕਾਂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਖਾਣ।
ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ........................

ਸਬਜੀਆਂ ਭਾਜੀਆਂ ਦਾ ਖੇਹ ਹੋਇਆ ਖੇਲ੍ਹ।
ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਲੇ ਤੇ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ।
ਚੁਕੰਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਕੰਦ ਆਣ ਸਮਝਾਣ।
ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ...........................