ਕੌਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੁਲੇਲ/ਗਿਣਤੀ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਗਿਣਤੀ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੀ

ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਚਾਰ।
ਪੰਜ ਛੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਬੁਖਾਰ।
ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਤਾਜ ਮਹਿਲ,
ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਬ ਮੀਨਾਰ।
ਸੱਤ ਅੱਠ ਨੌਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਤਾਸ।
ਦਸ ਗਿਆਰਾਂ ਸੀ ਬੈਠੇ ਪਾਸ।
ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਸਰਸਵਤੀ,
ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ।
ਬਾਰਾਂ ਤੇਰਾਂ ਮਾਂ ਜਾਏ ਵੀਰ।
ਚੌਦ੍ਹਾਂ ਪੰਦਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੰਡ-ਖੀਰ।
ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ,
ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਗੰਗਾ ਨੀਰ।
ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਸਤਾਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਚੰਦ।
ਅਠਾਰਾਂ ਉੱਨੀ ਵੀਹ ਨੇ ਫਰਜੰਦ।
ਦਾਦਾ ਮੇਰਾ ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ।
ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਧ।