ਕੌਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੁਲੇਲ/ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੈ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੈ

ਸੌਖ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੈ।
ਖੇਡ-ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੈ।

ਇਉਂ ਕਰਨਾ ਏ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਏਸ ਗੱਲੋਂ ਅੱਕਗੇ।
ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਕੇ, ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਪੱਕਗੇ।
ਮਨੋਰੰਜਨ ’ਚ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੈ।
ਖੇਡ-ਖੇਡ ਵਿੱਚ..

ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰੰਗਦਾਰ ਹੋਣ ਚਿੱਤਰ, ਮਨ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੇ।
ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ’ਚ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦੈ ਨਿੱਤਰ, ਫਿਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦੇ।
ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੈ।
ਖੇਡ-ਖੇਡ ਵਿੱਚ .............।

ਵਰਗ ਪਹੇਲੀ, ਕਰੋ ਪੂਰਾ ਚਿੱਤਰ, ਰੰਗੋ ਅੰਤਾਕਸ਼ਰੀ।
ਅੰਕ ਕੱਟੋ, ਸਹੀ ਮੇਲੋ, ਛੁਪੇ ਅੱਖਰ, ਦੀ ਐ ਸ਼ਾਨ ਵੱਖਰੀ।
ਰਾਹ ਲੱਭੋ, ਚੀਜ਼ ਗਿਣੋ ਸਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੈ।