ਕੌਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੁਲੇਲ/ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਬੀਬੇ ਬੱਚੇ

ਇੱਕੜਮ-ਤਿਕੜਮ ਬੱਲੇ ਬੂ।
ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਬੂ।
ਬੱਲਬ-ਸ਼ੱਲਬ ਲਗਦੇ ਬੂ।
ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲਗਦੇ ਬੂ।
ਬਾਂਦੇ ਡੋਰ ਪਰਾਂਦੇ ਬੂ।
ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੂ।
ਊਂਠੇ ਪੌਂਚੇ ਢੌਂਚੇ ਬੂ।
ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬੂ।
ਚੀਚਮ ਚੋਲ ਮਚੌਂਦੇ ਬੂ।
ਗੁਰੁ ਜਨਾ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਬੂ।
ਰਿਦਮ ਸਿਦਮ ਗਾਉਂਦੇ ਬੂ।
ਚਰਨੀਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਬੂ।
ਲਗਨ ਮਗਨ ਬਰਦੇ ਬੂ।
ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੂ।
ਟਿਮਕ-ਟਿਮਕ ਤਾਰੇ ਬੂ।
ਸਭ ਨੂੰ ਲਗਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੂ।