ਕੌਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੁਲੇਲ/ਫੱਟੀ ਬਸਤਾ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ

ਫੱਟੀ ਬਸਤਾ

ਹੱਥ ਚ ਫੱਟੀ ਬਸਤਾ ਚਾਇਆ।
ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਮਦਰੱਸੇ ਆਇਆ।

ਨਾਨਕੀ ਸੋਹਣੇ ਬਸਤਰ ਪਾਏ।
ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਫੁਲਕੇ ਬੰਨ ਪਕੜਾਏ।
ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ।
ਨਾਨਕ ਅੱਜ......................।

ਪਾਧੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ।
ਬੈਠਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ।
ਪਾਧੇ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ।
ਨਾਨਕ ਅੱਜ.. ..................।

ਪਾਧਾ ਦੱਸਦਾ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂਦਾ।
ਨਾਨਕ ਪੁੱਛਦਾ-ਗੁਣਦਾ ਜਾਂਦਾ।
ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਮੁਕਾਇਆ।
ਨਾਨਕ ਅੱਜ........................।

ਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ।
ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਿਆ।
ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਬਤਾਇਆ।
ਨਾਨਕ ਅੱਜ.......................।

ਬੱਚਿਓ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ।
ਨਾ ਦੁਈ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜਨਾ।
"ਚਰਨ" ਸੱਚ ਨੇ ਮਾਣ ਹੈ ਪਾਇਆ।
ਨਾਨਕ ਅੱਜ......................।