ਕੌਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੁਲੇਲ/ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਤੋੜਨਾ ਨਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਾਇਦੇ ਨੇ।
ਨਾ ਕੱਟੋ ਜੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ।

ਇਸ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਕੜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਲਾਹਿਦੇ ਨੇ।
ਨਾ ਕੱਟੋ ਜੀ.......................................।

ਜੜੀਆਂ-ਬੂਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਣਨ ਦਵਾਈਆਂ ਜੀ।
ਪੰਛੀ ਕਰਨ ਬਸੇਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜੀ।
ਧਰਤੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਇਦੇ ਨੇ।
ਨਾ ਕੱਟੋ ਜੀ.........................................।

ਕਾਗਜ਼, ਦੀਆ-ਸਿਲਾਈ, ਤੇਲ ਤੇ ਚਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਏ।
ਗਰਮੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤੇ ਮੀਂਹ ਭਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੇਂਦੂ ਚਾਹੇ ਸਫੈਦੇ ਨੇ।
ਨਾ ਕੱਟੋ ਜੀ...................................।