ਕੌਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੁਲੇਲ/ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸੀ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸੀ

ਸ਼ਹਿਰ ਗਏ ਸੀ ਤੁਰ-ਤੁਰ ਕੇ।
ਘੁੰਮੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ-ਫਿਰ ਕੇ।
ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ-ਖੜ੍ਹ ਕੇ।
ਬੋਰਡ ਸੀ ਦੇਖੇ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹ ਕੇ।
ਘੇਰਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਲ਼-ਵਲ਼ ਕੇ।
ਲੰਘੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਟਲ਼-ਟਲ਼ ਕੇ।
ਗਏ ਲੰਘਦੇ ਉਡ-ਉਡ ਕੇ।
ਕਰੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ।
ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੜ-ਵੜ ਕੇ।
ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਅੜ-ਅੜ ਕੇ।
ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਮੁੱਲ ਚੜ੍ਹ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ।
ਰਹੇ ਤੁੜਾਉਂਦੇ ਲੜ-ਲੜ ਕੇ।
ਸੌਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਿਣ-ਮਿਣ ਕੇ।
ਨੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ।
ਝੋਲੇ ਲਿਆਂਦੇ ਭਰ-ਭਰ ਕੇ।
ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਮਰ-ਮਰ ਕੇ।