ਕੌਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੁਲੇਲ/ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search

ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ

ਭੈਣਜੀ ਹਟਦਾ ਨੀ ਭੂੰਡੀ।
ਲੱਤ ਮੇਰੀ ਤੇ ਵੱਢੇ ਚੂੰਡੀ।
ਠੂਲੀ ਝੋਲਾ ਫਿਰੇ ਘੜੀਸੀ।
ਮੇਸ਼ੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਚੁੱਕੀ।
ਕਾਲੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹੀ ਡੋਲ੍ਹੀ।
ਲੀਲੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਾਚੀ ਖੋਹਲੀ।
ਜੈਬ ਨੇ ਥੱਲਿਓਂ ਤੱਪੜ ਖਿੱਚਿਆ।
ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਸੁਟਿਆ।
ਪੁੰਨੋ ਸੜੰਨੋ ਤੋੜਗੀ ਕਾਨੀ।
ਬੱਤੀ ਮੇਰੀ ਖਾ ਗਿਆ ਭਾਨੀ।
ਜੀਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲੇਟ ਲੁਕੋਲੀ।
ਤਾਹੀਓ ਡੋ-ਡੋ ਕਰਦਾ ਗੋਹਲੀ।
ਗੰਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਏ ਪਕੌੜੇ।
ਪੋਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ’ਤੇ ਰੋੜੇ।

ਸਾਂਗਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਵੇ ਭੀਚਾਂ।
ਜੀਭਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇਜੀ ਮ੍ਹੀਚਾ।
ਮੱਲ੍ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੂਹਣੀਆਂ ਮਾਰੇ।
ਪੇਸ਼ ਪਏ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ।
ਮੇਰਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ ਭੈਣ ਜੀ।
ਸਦਾ ਈ ਰੱਖੋ ਨਾਲ ਭੈਣ ਜੀ।
ਤਾਹੀਂਓਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।
ਹਾੜਾ!ਤਰਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਾ ਲਓ।
ਮੈਂ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾਵਾਂ ਬਚਾ ਲਓ।