ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ

ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ

ਅਰਥਾਤ

ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ
ਅਰਥਾਤ
ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ


ਭਾ. ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ
ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।


ੴਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ॥

ਸਰਬ ਦੁੱਖਾਂ, ਰੋਗਾਂ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ

ਦੁਖ ਭੰਜਨੀ ਸਾਹਿਬ


ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਚੋਂ
ਚੋਣਵੇਂ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ:

ਭਾ. ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ

ਬਜ਼ਾਰ ਮਾਈ ਸੇਵਾਂ,ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਫੋਨ: 0183-2547974, 2557973, 5011003