ਪੰਨਾ:ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ (1932).pdf/3

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਪਾਰਾ ੧
ਸੂਰਤ ਬਕਰ
ਸੂਰਤ ਫ਼ਾਤਿਆ ੧

ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਆ ਮੱਕੇ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਏਸ ਦੀਆਂ ੭ਸਤ ਆਇਤਾਂ ਔਰ ਇਕ ਰੁਕੂਹ ਹੈ॥

(ਆਰੰਭ) ਅੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ (ਜੋ) ਅਤੀ/ਦੁਆਲੂ ਅਰ ਕ੍ਰਿਪਾ॥੧॥! ਸਭ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸਤਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗ) ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ (ਜੋ) ਸਾਰੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵਰਦਰ (ਹੈ)॥੨॥ ਬੱਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲੂ ਔਰ ਦਯਾਲੂ॥੩॥ (ਔਰ) *[1]ਜਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ॥੪॥ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਮਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਰ ਤੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ॥੫॥ ਤੋ (ਸਾਨੂੰ (ਦੀਨ ਦਾ) ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾ ॥੬॥ ਉਨਹਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ) ਜਿਨਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ (ਆਪਣੀ) ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਨਹਾਂ ਦਾ ਜਿਨਹਾਂ ਉੱਤੇ (ਤੇਰਾ) ਕਹਿਰ ਵਰਤਿਆ। ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਭੁਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾ॥੭॥ ਰੁਕੂਹ ੧॥

ਸੁਰਤ ਬਕਰ ਮਦੀਨੇ ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਏਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੌ
ਛਿਆਸੀ ਆਇਤਾਂ ਔਰ ਚਾਲੀਸ ਰੁਕੂਹ ਹੈਨ।

(ਆਰੰਭ) ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ (ਜੋ) ਅਤੀ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ) ![2]!ਜਿਸਦੇ ਗ੍ਯਾਨ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਅਗ੍ਯਾਨੀ ਹੋਵੇ ਓਹਨੂੰ ਗ਼ੈਬੀ ਇਲਮ ਅਰਥਾਤ ਗੁਪਤ ਗ੍ਯਾਿਨ ਆਖਿਦੇ ਨੇਂ। ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਈਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਰ ਆਦਿਕ। </ref>ਅਲਫ਼, ਲਾਮ, ਮੀਮ॥੧॥ ਏਹ ਓਹ ਪੁਸਤਕ ਜਿਸ ਨੂੰ (ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਖਣ ਵਿਚ) ਕੁਛ ਭੀ ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਬਬੇਕੀ ਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ॥੨॥ ਜੋ [3]#ਗੁਪਤ ਉਤੇ ਧਰਮ ਧਾਰਦੇ ਅਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਰ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸਾਂ ਨੇ


  1. *ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਦਿਨ।
  2. ਏਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਕਈ ਇਕ ਸੂਰ ਤਾਂ ਦੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹਨ:ਮਕੁੱਤਿਆਤ-ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਰ ਅਲਫ, ਲਾਮ, ਮੀਮ, ਏਸ ਤਰਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਦੇ ਭੇਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਿਨਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਆਦਮੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਈਕ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਰਥ ਕੀ ਹਨ ਓਹ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸੰਮਤੀ ਹੈ।!
  3. #ਜਿਸਦੇ ਗ੍ਯਾਨ ਤੋਂ ਪੁਰਖ ਅਗ੍ਯਾਨੀ ਹੋਵੇ ਓਹਨੂੰ ਗ਼ੈਬੀ ਇਲਮ ਅਰਥਾਤ ਗੁਪਤ ਗ੍ਯਾਿਨ ਆਖਿਦੇ ਨੇਂ। ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਈਸ਼੍ਵਰ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਅਰ ਆਦਿਕ।