ਪੰਨਾ:ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ (1932).pdf/36

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

३४ , ਪਾਰਾਂ ੨ ਮੰਜ਼ਲ ੧ . ਸੂਰਤ ਬਕਰ ੨ ਹੋ ਲੈਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਨਾ ਜਾਓ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜਿਧਰੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਯਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਆਓ, ਬੇਸ਼ਕ ਅੱਲਾ ਤੌਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤਰ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਰ ( ਹੋਰ ) ਸਫਾਈ ਰਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਰਖਦਾ ਹੈ ॥੨੨੩ ॥ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ (ਮਾਨੋ) ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ਚਾਹੋ ਆਓ ਅਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇ ਦਾ ਭੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਰਖੋ ਅਰ ਅੱਲਾ ਪਾਸੋਂ ਡਰੋ ਅਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਾਜਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਰ (ਹੇ ਪੈਯੰਬਤ ) ਮਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਓ ॥੨੨ ੪ ॥ ਅਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ( ਬਿਅਰਥ ) ਸੁਗੰਧਾਂ ਦਾ ਹੀਲਾ ਨਾ ਬਨਾਓ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਲਾ) ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਅਰ ਨਾ ਭਗਵਾਨ ਥੀਂ ਡਰੋ ਅਰ ਨਾ ਲੋਗਾਂ ਵਿਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਓ ਅਰ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ( ਅ ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ॥੨੨੫ ॥ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੌਗੰਧਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਬਿਅਰਥ ( ਸਰੰਧਾਂ ) ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਕੜਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸੁਗੰਧਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜੇਗਾ ਅਰ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲਾ ਧੀਰਜੀ ਹੈ ॥੨੨੬ ॥ ਜੋ ਪੁਰਖ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਪਾਸ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਖਾ ਬੈਠਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਹੈ ਫੇਰ (ਏਸ ਮੁਦਤ ਵਿਚ) ਯਦੀ ਫਿਰ ਪੇਣ ਤਾਂ ਅਲਾ ਬਖਸ਼ਣੇ ਵਾਲਾ ਮੇਹਰਬਾਨ ਹੈ ॥੨੨੭॥ ਅਰ ਯਦੀ ਤਿਕ ਦਾ ਪਖਤਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ( ਭੀ ) ਅਲਾ ਸੁਣਦਾ (ਅਰ) ਜਾਣਦਾ ਹੈ ॥੨੨੮|| ਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਲਕ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵੇ ਕਪੜੇ ਆਉਣ ਤਕ ਰੋਕੀ ਰਖਣ ਯਦੀ ਅੱਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰਤ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਭੀ (ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ) ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਸ ਦਾ ਛਿਪਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਅਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਯਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਖਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਕਦਾਰ ਹਨ ਅਰ ਜਿਸ ਤਰਹਾਂ ( ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ) ਇਸਤਰੀਆਂ ਉਤੇ ਹੈ ਇਸੀ ਭਾਂਤ ਔਰਤਾਂ ਦਾ (ਹਕ ਮਰਦਾਂ ਉਤੇ) ਹੈ, ਹਾਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਉਤੇ ਪਰਧਾਨਤਾਈ ਹੈ ਅਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਪ੍ਰਬਲ (ਅ) ਯੁਕਤੀ ਮਾਨ ਹੈ ॥੨੨੯ ॥ ਕੂਹ ੨੮ ॥ ਤਲਾਕ ਦੋ ਵੇਰੀ ਹੈ ਫੇਰ ( ਦੋ ਤਿਲਾਕਾਂ ਥਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ) ( ਨਿਆਇ ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਖਣਾ ਅਥਵਾ ਨੇਕ ਸਲੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁਕੇ ਹੋ ਓਸ ਵਿਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ , Digitized by Panjab Digital Library www.panjabdigilib.org