ਪੰਨਾ:ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ (1932).pdf/8

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਪਾਰਾ ੧ ਸੂਰਤ ਬਕਰੇ ੨ ਪਹਿਚਾਨਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈਂ॥੩੨ ॥ (ਤਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਿ ਹੇ ਆਦਮ ਤੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਏਹਨਾਂ (ਵਸਤਾਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਦਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਓਹਨਾਂ ( ਵਸਤੂਆਂ ) ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਤੇ ਤਦੋਂ (ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ * ਸਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ) ਕਹਿਆ ਕਿਉਂ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਆ ਕਿ ਅਕਾਸ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹਨ ਅਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ( ਹੁਣ ) , ਪਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ (ਉਹ) ਅਰ ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਛਿਪਦੇ ਸੀ (ਓਹ) ਸਭ ਸਾਨੂੰ ( ਮਾਨੁੰਮ ਹੈ ॥੩੩ ॥ ਅਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਆ ਕਿ ਆਦਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਤੱਦੋਂ ਅਬਲੀਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ (ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਤਾ ਪਰੰਤੂ ਓਸ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਅਰ ਸ਼ੇਖੀ ਵਿਚ ਆ, ਗਿਆ ਅਰ ਅਮੋੜ ਬਣ ਬੈਠਾ ॥੩੪॥ ਅਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ) ਕਹਿਆਂ ਦੇ ਆਦਮ ਤੂੰ ਅਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁਰਗ ਵਿਚ ਵੱਸੋ ਰੱਸੋ ਅਰ ਓਸ ਵਿਚੋਂ ਜਿਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਤ ਚਾਹੇ ਛਕੋ ਛਕਾਓ) ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਬ੍ਰਿਛ ਦੇ ਪਾਸ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ( ਯਦੀ ਏਸ ਤਰਹਾਂ ਕਰੋਗੇ) ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ) ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੋਗੇ ॥੩੫ ॥ ਬਸ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਥੋਂ (ਭਚਲਾ ਚਲੂ ਕੇ) ਪੁੱਟ ਸਿੱਟਿਆ (ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ (ਸਵਾਦ) ਵਿਚ ਸਨ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਸਵਾ ਦਿਤਾ ਅਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾਂ ਤੁਸੀਂ (ਸਾਰੇ) ਉਤਰ ਜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਦੇ ਇਕ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਛ (ਖਾਸ) ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿਣ ਦਾ ਠੇਕਾਣਾਂ (ਅਰਥਾਤ ਅਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਵਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ) ਸਮਗਰ ਹੈ॥ ੩੬ ॥ ਫੇਰ ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਪਾਸੋਂ (ਅਸਤਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਛਕ)ਪਦ ਸਿਖ ਲੀਤੇ ਅਰ(ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਂ ਦੀਬਰਕਤ ਨਾਲ) ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ,ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਉਹੀ ਵਡਾ ਭੁਲਣਾਂ ਬਖਸ਼ਨ ਵਾਲਾਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ॥੩੭॥ ( ਜਦੋਂ ) ਅਸਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ( ਸਾਰੇ ) ਏਥੋਂ ਉਤਰ ਜਾਓ (ਤਾਂ ਸਾਥ ਹੀ ਏਹ ਭੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆਂ ਸੀ ਕਿ ) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਲੋਗਾਂ ਪਾਸ ਸਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਵੇ ਤਾਂ ( ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨਾ ਕਾਹੇ ਤੇ) ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਣ (ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ · ਨਾਂ ( ਤਾਂ ) ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ) ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਹੀ ਓਹ ( ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ) ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋਣਗੇ । ੩੮ || ਅਰ

  • ਧਯਾਨ ਕਰਕੇ ॥ #ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ। .

Digitized by Panjab Digital Library | www.panjabdigilib.org