ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/103

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਭਾਗ- ਗੁਰੂ ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ! Raja Mann WIERTE , Mulve ਬਿਜਲੀਪਰਮੇਨਹੀਂ ਜਿਸਨੂੰਤੁਸੀ ਖਡੂਬੈਠੇਹੋ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸਖਿਣਤੂੰ Slikah ikan lele ਗਰਹੈ, ਈਚੇਤਨਏਕਸਪ੍ਰਕਾਸਵਾਹੇ ਬਿਜਲੀਆਂਅਤਰਨਤੇਮੇਘਦੇ ਸਰਸਵਤੇ ਹੋਰ ਜੇਬੇਰਦੀਹੈਜੀਵਜੀਵਨੂੰ ਸਾਵਾਂਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਤੇ ਰੂਪ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਅਬਿਨਾਸੀ ਅਜਨਮਾਰੈ ਏਸੇਕਾਰਹੋਰ ਬਹੁਤ ਬਰਨ ਸੁਣ ਕੇਰਾਜਾਂ ਮੇਨਪਾਲ ਜਦ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂਦੀ ਭਗਤੀਭਜਨਕਰਨਲਗ ਪਿਆ ਤਦੋਂ ਹੋਲੋਂ | ਸਿਡੀ ਪ੍ਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਭਜਨ,ਦਯਾ,ਧਰਮ,ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਨਕਰ ਭੋਗਮੋਖਦੇਆਧਿ . ਕਾਰੀਹੋਤੇ ਭਏ॥-, ਓਥੋਂ ਅੱਗੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਪਲ ਮੁਨੀਨੇਜਮਲੀਤਾਤੁਪਕੀਤਾ LL ਹੈ,ਓਹ ਪਹਾੜਜੰਗਲ ਸਰਜੀਤ ਅਤੀਸੁੰਦੂ ਫਲੇਆਫੁਲੇਆਹੋਯਾ ਦੇਖਮਰਦਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਯਾ, ਸੁੰਦਟੇਕਰੀਪਰਬੈਠਰਬਾਬ ਬਜਾਏਸਬਦ ਗਾਯਾ ਤਾਂਓਥੇ | ਦੇ ਗਹਿਨਾਲੇਰੇਖੀਮੁਨੀਸਿੱਧ,ਸਾਧਕ,ਰਾਮਚੌਲ ਸੀਤਾਫਲਸਪੂਰੀਕੰਦ,ਬੇਦਾਰੀਆਂ ਕੇਲੇ,ਸੰਗਤਰੇ, ਲੀਰੀਆਵਿਕਮੇਵਾਜੋਉਸਬਨ ਵੇਰ ਬਹੁਤ ਸਭੇਟਾ ਲੈਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀਪਾਸ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਆਨੰਦਪਾਏ੫ਸ਼ਕਰਸੰਸੇਸਭਗਵਾਏ,ਖਦੇਗੁਨਸੂ ਨੇ ਸੁਨਾਏਓਨ੍ਹਾਂਨੇ ਭਵਿਖਤ ਪੁਰਾਣਤੋਂਜੋਨਿਬੇਕਰੰਸੀਕੇ ਪੱਸ਼ਮਦੇਸ ਦੀਬੰਸਮੈਂਨਾਨਕਨਾਮਮਮਾਨੀ ਰਾਜ ਰਿਖੀਸਤਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰਹੋਵੇਗਾ | ਮਰਦਾਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣੇਕਰ ਓਹਬਾਤ ਸੱਚੀ ਸਮਝਬਾਬੇ ਪੂਜਨਖੋਸਬੋਧਿਕਰ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰੀ ਵੱਡਾਉਤਸ਼ਾਹਕੀਤਾ।ਓਹਕਪਲਦੇਵਦੀ ਮੂਰਤੀਪੂਜਦੇਸੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਉਪਦੇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਆਪੂਜਨਫੋੜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਨੌਪਗੜੀਧਾਰਨ ਕਰਲਈਦੁਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਓਥੇਹੇਦੂਰ ਦੇ ਸੰਤਆਏ੨ਮਿਲੇ ਯੰਪਿਮਰਦ . ਰਾਤਾਂਓਥੋਂਚਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰਲਾਰਾਗੁਰੂਜੀਦੇਨਾਲਤੁਰਨਾਮਿਆਬ ਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਖਾਣਵਾਉ ਉਏਲੀਤੇ।ਗੁਰੂਜੀ ਬੰਮਾਚਲ ਦੇ ਦੱਖਣਪੂਰਬਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਜੰਗਲਾਂਨਗਰਾਂ ਦਾਸੈਲਕਰ ਰਹੇ ਸਨ,ਕਈਵੈਨਕੁਛਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਆ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਤੰਗਹੋਕੇ ਬੋਲਚੱਲ,ਨਾਂ, ਤਰਕਕਰਬਾਬੇ ਤੋਂ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀਪੰਜਾ ਬਦੀਤਰਵਤੁਰਪਿਆਅਗੇ ਭੀਲ ਕਿਰਾਤ ਮਿਲੇ ਮਰਦਾਨੇਨੂੰ ਫੜਕੇ ਅਪਣੇ ਸ ਰਦਾਰ ਕੌਂਡੋਨਾਮ ਰਾਖਸ ਆਦਮਖਾਣੇਪਾਲੇ ਗਏ ਓਸਨੇ ਜਦਏਸਨੂੰ ਤਲਕੇ ਖਾ ਣਾ ਚਾਹਮਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਪੱਛੋਤਾ ਮਾਉ ਅਤੀਦੁਖਪਾਇ ਗੁਰੂਜੀਨੂੰ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org