ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/27

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਭਾਰੀ | 1੭) ਤਵਾਰੀਖਗੁਰੂਖਾਲਸਾ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂਈ ਜੰਸਾ ਜੋਕੋਈ ਕੰਮ(ਪੈਸਾ)ਕਰਦਾ ਸੀ ਓਹੋ ਨਾਮ ਓਸਵਾਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮਣਨਾਮਝੇਦ ਦਾਹੈ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਦ ਪਨਨਵਾਲੋਨੂੰ ਅਣਸ ਬ ਬੰਣਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਝੀਜੇਸਤੋਂ ਬਦਲਕੇ ਛੋੜੀਖ਼ੜੀਮ ਬਣਗਏ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਹਾਰੀਨੂੰ ਬੈਮਬਾਨੀਆਂ ਸੁਸਰੂਖ ਸੇਵਾ ਕਰਨਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਆਪਸਲੈਂਖ ਪੀਣੇਆਕ ਬਰਤਣਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸਦੇ ਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ,ਗਊਆਂ ਕੈਂਸਾਂ ਬਦਤਰਖਦਾ ਓਹ ਆਪਣੇਇੰਗੇਰਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੋਂ ਕੁਛ ਕਰਾ ਲੈਕੇ ਓਵੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈਂ ਹਦਾਸੀ ਏਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਹੁਤਰਾਜੇਹੋਗਏ ਚੰਦ੍ਰਮਾ ਸੂਰਜੁਨਾਗਆਕਨਾਮ ਲੇਜੇੜੇ ਲੋਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਚੰਦੂ ਬੰਸੀ ਨਾਗਬੰਸੀ ਮਸ਼ਹੂਰਹੋ ਗਈ ਓਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੌਚੋਂ ਇਕਮਨੁ ਭੀ ਸੂਰਜਬੰਸੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਹੋ ਗਯਾਮੇਸਵਾ ਧਰਮ ਸਬੂਮਨੂੰਸਿਮ੍ਰਿਤੀ ਕਾਨੂਨਰ ਹੋਯਾ ਅਜਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾਹੈ ਏਸੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਬਣਾਂਵੇਂਰੋ ਮੂਧ,ਸ਼ੇਕਤ ਅੰਬ,ਨਿਖਾਦ ਉੱਗ, ਸੂਰਕ,ਖ਼ਾਰਸਵ,ਭੁੱਖਕ,ਆਭੀਰ, ਗੋਲ ਗੁੰਡ,ਬਾਤ ਆਦਿਕ ਅਠਾਰਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦਕਰਕੇ ਲਿਖੇਹਨ ਜਿਨਾਂਅਡਾਰਾਂ ਬਣਾਂਦੇ ਰਾਜੇ ਬਾਮਣਆਪਨੂੰ ਨਦੇ ਹਨਤੇ ਪਰਸਰਾਮਦੇਵਕਤ ਬਹੁਤਜਾਤਾਂ ਦੇ ਭੇਦਹੋਗਏ ਏਸੇ ਕਰਕੇ ਸਹਜੇ ਸਹਿਜੇ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀਸਾਂਝ ਭੀ ਆਪਣੀੜ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਗਈ। ਪਹਿਲੇਸਮਯ ਬੇਦਪਾਰੀ ਮਣਸਬ ਕੰਦਮੂਲਫਲਰੂਲਨਾਲਯਾਛੜੀਆਂ ਬੈਸਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਛਮੰਗਕੇ ਨਿਰਬਾਹ ਕਰਲੈਂਦੇRਤੇਜਪ੫,ਬੇਵਫਤੇ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਸੇ, ਮਾਗ, ਸੰਤੋਖ ਤਦ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੁਕਾਦੇ ਤੋਂ ਜੁਆਦੇ ਅੰਨ,ਪਹਿਰਣਤੋਂ ਜਮਾਦਾ ਬਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਖਦੇਸੇ ਬਲਕੇਜਦਾਇਕ ਬੇਟਾ ਰਿਕਾਂਦਾ ਤਾਂਏਬੀਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤੁਲਸਮਦੇਸੇ।ਹੁਣਭੀ ਦੱਖਣਦੇਸਕਾਰੀਆਵਾੜ ਜਰਾਤਮਲੇਵਾਰ ਦੇ ਬਾਮਣ ਸਿਵਾਏ ਬੇਦਪਾਠ, ਉੱਘਾ ਮੰਗਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋ ਈਕੰਮਨੌਕਰੀ,ਖੇਤੀ ਬਾਰ ਆਵੇਕਨਹੀਂਕਰਦੇਛੇਤੀਨੌਕਰੀ,ਖੇਤੀਬ ਪਾਰ, ਝੂਵਪਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰਾਂ ਚਾਰੋਬਰਣ ਅਪਣੂ ਧਰਮ ਅਨੁ ॥ |ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇਸੇ,ਚਾਂਦੀ ਸੋਨਾ ਸਮਾਂਕਰਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂਜਾਣਦਾ ਸੀ ਬਸ Digitized by Paniah Digital Librand/ www.paniahdigilib.ora