ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/467

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਾਲਸਾ ( ੪ ੫੪) ਭਾਗ- ਜੰਗਾਸਿੰਘਾਂ ਗਲ ਸੰਗਲਪੜਿਆ) ਏਹ ਹਾਲਹੋਊ ਏਹੋ ਜੇਹੇ ਬਚਨ ਸੁਣਕੇ ਤੌਸਿਦਕ ਭਰੋ ਸਾਕਾਯਮ ਦੇਖਕਰ ਬਬਲੋਗ ਭਾਈਤਾਰੂਇੰਘ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇਹੋਏ ਗੁਰੂਕੇ ਸਿਦਕੀ ਸਿੱਖਬਣਗਏਫੇਰ ਜਦ ਭਾਈਤਾਰੂਘ ਨੇ ਲਾਹੋਰ ਸੂਬੇਦਰੋਬਰੋ ਕ ਚਾਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂਜੀਕੀਫਤੇ ਗੱਜਕਰਬੁਲਾਈ ਤਾਂਖਾਨਬਹਾਦਰ ਨੇ ਏ ਜਲਬਲਕੇ, ਮੁਫਤੀ ਤੋਂਫਤੁਵਾਲੈਕਰ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਯਾ ਕਿੱਦੀਨਮੁਹ ਮਦੀ ਮਨਜੂਰਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਤਲਕੀਤਾਜਾਵੇਂਗਾ) - ਭਾਈਸਾਹਿਬਜੀਨੇ । ਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਠੱਗੀ ਆਦਿਕਕੋਈ ਗੁਨਾਹਨਹੀਂਕੀਤਾ ਤੇਰਾ | ਮੁਲਾ ਭੀਦੇਛੋਸਾਹੈ, ਫੇਰਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਬੇਗੁਨਾਹਮਰਵਾਉਹੈਸ ਰੱਬਨੇਤੇ ਨੂੰਤਖਤ ਉਪਰ ਬੈਠਾਯਾਹੈ ਕੀ ਓਹ ਤੈਥੋਂ ਨਿਆਉ ਕੁਆਉਂਦਾਜਵਾਬ ਨਹੀਂਲਣੇ ਤੂੰ ਨਿਬੇਰਾਓਬੇਕਰਮਾਂਦੀ ਫਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।ਐਸੇ ਗੁਰੂਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨਹੈ(ਲੇਖਾਲੀਜੈਤਿਜੋਪੀੜੀ ਜੋ ਹਾਕਮ ਹੋਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇਹ ਨਓਵਾਬੇ ਨਰਕ ਹੈ ਤੇਜੇਹੜੇ ਉਤੇਰਹਮ ਕਰਦੇਹਨਓਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਤ ਉਦਾਹੈ ਸੋਤੇਨੂੰਜੇਹੜਾਰੰਗਾ ਲੱਗਦਾਹੈ ਸੋਈਕਰ . . ਸੂਬੇਨੇ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਹਿਸ਼ਤਵੇਖਨੂੰਆਖਦਾਹੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਲਾਦ ਹੋਕਰ ਏਹ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ,ਆਨੀਖੇਹ ਵਿੱਡਜੋਂ ਮਿਲਾਂਵਦਾਹੈਂਮਬਾਡਾਚੀਨ ਮੰਨਲੈਅਤੇਨੂੰਗੀਰਤੇ ਇਕ ਜਵਾਨ ਏਸ਼੍ਰੀਭੀ । ਦੇਦੇਹਾਂਤਾਰੂਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਮਾ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤੋਂ ਮਰਨਹੀਂਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦੀ ਹੋਜਾਈਏ, ਜਣਦੁਖ ਸੁਖ ਤੇ ਮੌਤਤੋਂਫੇਰਤੀਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬੇਈ ! ਮਾਨਹੋਈਏ, ਫੇਰ ਓਸ ਮਜੂਬਖਾਤਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਗੁਨਾਹਕੀਤੇ।ਸੁਨਹੀਂ | ਬਿਜਾਈਦਾਜੇਸੇਰਾ ਵੀਰਚਨਾ ਤੇ ਆਰਸਾ ਭੰਗਕਰਨਵਾਲੇ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉ ਦੇਹਤੈਸੇ ਰੰਬਦੇ ਰਚੇ ਹੋਏਲਿਗ,ਕੇਸਆਦਿਕ ਕੱਟਣਕਣਾਉਣਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਦੂਲੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਰੰਬਦੀਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸਜਾਪਾਉਣਗੇ।ਜਥਾ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤਮਰਦ ਕੀ ਭੰਨੇਬੇਈਮਾਨਦੋਜ਼ਖ ਵਿੱਚ ਸਤੱਨਗੇਜਬਲੋਏਹ ਜਹਾਨਾ ਏਸੇਟਾਗ੍ਰੈਜੈਸਾ ਰੱਬਨੇਪੇਦਕੀਤਾਹੈ ਸਾਡੇਗੁਰੂਨੇ ਆਪਣੇ-ਘਾਨੂੰ ਓਸਾਸਾ ਬਤ ਰੱਖਣਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾਹੈ ਤੇ ਰੱਖਹੈਲੋ ਐਸੇ ਬੇਐਬ ਸੱਚੇ ਅਕਾਲਪੁਰਖ • ਤਾਰੂਜੀਕੇ ਵਾਲਡਰਬੇ ਸੁਬੇਲਾ) Digitized by Panjab Digital Library www.panjabdigilib.org