ਪੰਨਾ:ਤਵਾਰੀਖ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ.pdf/653

ਵਿਕੀਸਰੋਤ ਤੋਂ
Jump to navigation Jump to search
ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਦੀ ਪਰੂਫ਼ਰੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ


________________

ਰਾਜਖਾਲ-ਭਾਰ੩ · ੩੪) : Mਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ੯੪ ਬੀਏਹੋਸਹੌਰੀਆਕਿਹੁਣਨਿਹਾਲਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਉਤਾਰਕੇਅਮਰਸਿੰਘ ਜਾਬਣੇਗਾਪਰਉਮੈਦਘਰਖਾਲੀਹੈ।ਹਕਆਹਿਆਸਰਬਸ਼ਕਤੀਮਾਨਦੀਹੈ . ਕਾਲਕੀਚੋਟਨੇਅਮਰਸਿੰਘਲੂਚੇਲੋਪੋਕਰਮਾਬੱਚਹੈ) ਰਚਾਹਤਕੁਛਔਰਔਰੋਕ ਔਰੰਭਈਪਚੇਡਰਰਮੋਠਗੌਰਨਨਕਲੀਗਲਪਰੀ) ਇਕਦਿਨਹਾਰਾਜਾਸੋਰਸਿੰਘ ਤਿਕੌਰਅਮਰਜਾਮਾਨਜੈਜਮਾਝਾਰਖੁਸ਼ਹਾਲਪਕਾਈਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇਦਰਯਾਇਰਾਵੀਦਾਸੇਲਕਰਦੇਹੋਏਤਰਰਪੇਸ਼ੇ,ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਗਈਰਸ਼ਕੂ ਨਿਕਲਆਏਇਕਅਮਰਸਿੰਘ।ਗੁਰੁਦਮਾਉਦੀ ਭੇਟਾਹੋਆਪਏਸ਼ਦੇ ਬਾਬਤਲੋਏਹਬੀ. | ਆਖਦੇਸ਼ਨ ਮਹਾਂਰਾਜੇਨੇਜਮਾਂਦਾਰ ਖੁਸਹਾਲਸਿੰਘਡੂਡੋਬਣਦਾਬਤੇਏਹਚਾਲ-ਚਲੀਬਾੜੀ ਉਹਮਹਾਂਰਾਜੇਦੇਰੈਵਿੱਚਸੀਪਸਿਸ਼ਨੂਰੱਖੇਆਪਉਸਨੂਕੌਣਖਾਰਸ਼ੀ)ਓਹਤਾਂਬਾ ਚਰੈਹਾਤੀਲੇਡੂ ਜਿਸਤੌਰਾਜੇਨਿਹਾਲਸਿੰਘਦੇਦੀਵੇਜਗਪਈਕਿਉਂਕੇ | ਇਕਓਸਦੋਸ਼ੇਰੋਂਦੁਸਮਨਲਗੈਆਦੂਜੇਓਸਦਾਇਲਾਕਾਹਾਥੁਆਯਾ-ਅਮਰਸਿੰਘਦੇ ਕੋਸ਼ਾਸਿੰਘਜੋਗਪੇਟਸ਼ੰਕੁਛਗੁਜਾਰਾਮੁਕੱਰਰਕਰਦਿਤ). ਸਿੰ:੧੮੯੬ਬੜੌਮਹਾਂਰਾਜੇਸੇਸਿੰਘਨਕਲੋਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲਗੁੱਸੇ ਹੋਕੇਸ਼ਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾਏ ਰਲੇਹ-ਸਿੰਘਜੀਰੇਵਾਲੇਊਭੇਜਕੇਕਪੂਰਥਲੇ+ਬਹੁਤਸਾਰੇ ਪਿੰਡਗੁਖਾਨੀਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਜੈਮਲਵਾਲਾਆਦਿਕਦਲੀਤੇਜਿਸਤੋਂਨਰਾਜਹੋਕੇਸਰਦਾਰਨਿਹਾਲਸਿੰਘਬਤ ਲੁਜੋਰਅਪਣੇਇੰਲਾਕੇਪੱਖੋਵਾਲਐੱਚਲਾਗੇਆਓਥੇਰਹਿਕੇMਸਟਰਕਲਰਕ ਸਾਹਿਬਗਵਰਨਰਜਨਰਲਮਿਲਕੇਬਰਕਾਰਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀਦੇਤਾਬੇਦਾਰਰੈਹਪਸ਼ ਦਕਰਲੀਤਾਂ) -ਬਲਕੇਇਸਐਪਹਿਲੇਤਿੰਮਵਾਰੀਖ਼ਰਕਾਰਔਰਜੀਊਅਪਣੀ ਏਹੋਇਛਬਾਬਰਕਰਦਿਖਾਈਸੀਇਕਤਾਂਜਦ:੧੮੩੯ਈ: ਵਿੱਚਲਾਰਡ ਆਕਲੈਂਡ' ! | ਸਾਹਿਬਗਵਰਨਰਜਨਰਲਪੰਜਾਬਚਆਈਓਦੋਂ ਓਸਦੇਕਰਨੂੰਰਸ਼ਦਆਂ || ਕਸਰਸਾਮਾਨਕੱਠਾ ਕਰਦੇਸੀਪਲਰੇਜਏਹੋਟਲਾਹਿਬਖੜਕੋਆਯਾਪਾਰ ਉਤਰਨਵਾਸਤੇ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣਬੇੜੀਆਂਵਾਲਆਪਣੀਤਰਫੋਧਵਾਦਿਤੇ ਅਪਣੇ-ਇਲ • .. ਤਾਰ ਕੇਪੱਖੋਵਾਲਐਉਤਾਰਾਤੇਰੰਸਦਦੇਕਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।ਤੀਸ਼ੰ:੧੮੪੨ਈਕੋਜਦਬਗ । ਈਸ ਕਾਰਅੰਗੇਜਮੈਕਾਬਲਉਤੇ ਚੜਾਈਕੀਤੀਸੀਤਦੋਂਰਾਜੇਨਿਹਾਲਸਿੰਘਨੇਵਾਇਰਸਦੇ ਪ੍ਰੈਰੇਦੇਣਹੈਦਰਅਲੀਖਾਂਨੂੰਅਪਣੀਫੌਜਦੇਕੇਰਦੀਸ਼ੇਵਾਮਦਦਵਾਸਤੇਸਾਥਭੇਜਮਾ . ]ि ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾਬਦੋਸਤੀ Digitized by Panjab Digital Library / www.panjabdigilib.org